Pagina:Decurtins - Rätoromanische chrestomathie, V.djvu/296

276 Durich Chiampel

[p. 35] Ilg secund psalm. Quare fremuerũt gentes, &c. A. K. S’poa chantar in las noattas da ls psalms tudaischks 1. 11. 12. 13. 15. 73, &c.

LA SVMMA In quaist psalm profetizesscha Dauid dawant ilg raginam da Christ, choa ls infidels uèngan a s’metter incuntra quell, èd improa chia chiaik ch’eaus pillgã a maun incũtra Christ, uènnga tuott ad esser par inguotta, chia Deis uèn nga a rir d’eaus, èd a ls faar fallar lur cussailgs. E cun tuott auys’ell chia tuott deia esser a quel’raig subgett, è brichia s’metter incuntra quell. Chia queaus chi s’mettan incuntr’ell, uènngan bricha pur a nun schkiaffyr nè a guadãgan inguotta, moa tzuond a pryr. Moa ls fidels chi uèngan a lg ubdyr, uènngan traas ell a ngyr cussaluads èd a uyuer, & c.

Choa ais ilg pœwel'uschè our d'senn,

Chia tuott uschè s'infüœrgia,
Snguors, raigs é queaus, chia réidscher denn,
S'cussailgan cun ingiœrgia,
5A cuntrastar a teis saingk maun,
A Christ ch'ais Deis è crastiaun,
Ch'ais ngüd ans agiüdare.
Eaus lg uœllgen esser brick subgietts,
Moa uyuer a lur mœde,
10Seis giuff büttar giuo d'lur cullœtz,

Saluar teis plæd par uœde.
[p. 36] Sgundar pür saimper lur cussailg,
E 'lg dritzan our cun maal chiawailg,

E'dygen d'faar fick bleare.
15Moa tü singur aint in lg tschèl aut,
O Deis uainsch a ryr d'eause,
A faar eir giamgias cun teis dguaut,
Ch'eaus s'pailan ils chiaweause.
Cun füœrgia uainsch a ls daar dür plæd,
20Ch'eaus uènngan ad hawair grand læd,
A staar cun grand stramuinge.
Ilg sènnger haa schantad par raig,
Christ, quell chia wuo schbüttade,
Sün seis saingk muunt Sion cun fay,
25Quaj ais la Christantade,
Ch'ell deß pradgiar ilg schantamaint,
Da seis saingk Bap, è lg urdnamaint,
Ch'ell uoul chia nuo guardn'oura.
Ell diß ad ell, Tü èsch meis filg,
30Da my'aigna natura,

Eug quaist cußailg urdnad nhag stilg,