Pagina:Decurtins - Rätoromanische chrestomathie, V.djvu/294

274 Durich Chiampel

asseguüdt, da lg qual improa eug uœllg è dee auters chi s’intlègien, ils quaus uenngen quaist a lèr, lasschar giüdichiar.

Mèlginauaunt nhag eug quaist eir par quai wulgüd [p. 10] faar, par ch’eug dawoa lg meis uffitzi cuffessa è preidgia la uardad, lg laud èd hunur da Deis, brichia pür cun la buocca, moa eir cun lg maun è cun la penna, èd uschèa in inqualck guisa lasscha oura è cuffessa la mia cretta in Deis. E chia in quella guisa uènnga a la fyn la uardad è laud da Deis, aunt ilg giuwnessem dy par scritt rasad, lasschad oura è pradgiad in tuott languacks da lg muond, eir in quell chia quidawaunt me nun ais stat scritt, schy, ais statt schmaad, ch’ell nun s’poassa scrywer.

Eug nhag eir quaist uulgüd faar, parchia chi uoul gugent esser leidt u s’allagrar cun chiantar, hagia èd imprenda chiantzuns, cun lasqualas ell poassa staar da buna uœllga, è chiantand s’allagrar cun Deis è brichia incuntra Deis: cũ seis nütz è salüdt, è brichia cun seis grand dann è cundamnatzgiũ da la sia oarma, in chiasa èd our d’chiasa, ud eir in baselgia. E chia uschè ngand chiantzuns da Deis intaunter ilg pœwel impraisas, uènngan las chiantzuns chi suun incuntra Deis èd infidelas, imblidas è lasschadas dawoa: schkoa sun las chiantzuns mundaunas, schbarlaffadas pittanaischkias, sturpgiusas, èd eir las pappalas èd Antichristianaisas: da laquala soart d’chiãtzuns sa soula lg pustütt chiantar sün ls cunuiuis è par las uias, cur la lgieut ais aiwra: schkoa da la awriauntza nun uain auter choa tuott strafuorden. Par ilg qual eir Saing Paul daa ad intlèr a ls Ephesers cap. V. chia sün ls cunuiuis nun s’deia ngyr aiwer plain d’uyn, da lgqual uain strafuorden, moa bain [p. 11] aũt plain da lg spiert saingk, quatras sa stetta leidt cun Deis, raschunand è chiantand psalms è chianczuns da Deis, brichia pür cũ buocca u cũ la uusch, moa eir cun lg cour: chia quatraas uènnga alg crastiaun fatt ad imaint ilg bain chia Deis ans haa fatt è ns’faa, ch’ell uènnga muuãtad a lg ingratzgiar dauoutamaingk: èd uschè s’poassa uyuer in paasch, stand lün à lauter subgiett, è cun temma da Deis: Chia uschèa uoul S. Paul, chia s’parchiürand da l’awriauntza, è stand cun têma da Deis, e chiantand chiantzuns da Deis, s’lasscha esser da chiantar è da tschantschar (schkoa ell dysch uywaunt impa südsura) … plæds spurchiaischks, sturpgiuus, narrs, uauns, u schgiandefflus, plains d’pittanœng, d’malnettischa, è d’auaretza: quatraas soula ngyr l’ira da Deis è chiastigiamaint sün ls uffaunts dschubeidis èd ardünads.

Lg plü dawoa m’haa eir quaist fick muuãtad, a lasschar quaist schquittschar, ch’eug nhag chiattad chia blears, da queaus chi m’haun tngüd ruguad quaist cudesch ad impraist, haũ our da quell u swess scritt, ud auters lasschad scriwer giuo blears psalms u chiantzuns, lasqualas cur eug guard indrett, schi chiatt eug blear falls alaint, traas chia queaus chi haun scritt giuo, haun tngüd pauca diligèntza è scritt maal cũchiawalg. E cuntuott … parchia quai nun poassa plü dwantar, è chia inqual chiaussa da quaista lawur, nun uènnga rasada oura a la cummüna, nè plü bœn nè plü maal,