Pagina:Decurtins - Rätoromanische chrestomathie, V.djvu/279


L’g Nouf Sainc Testamaint 259

gracia, che quaista mia houra nu saia parünguotta, dimperse par salüd da tuots fidels Christiauns, & aque tres nos salueder & signer Iesum

Christum. Amen. Dêda à

Samedan ilg di 15d'

Martz da an 5

[1]560.


L'EVANGELI seguond Ioannem.

Cap. XVIII.

[f. 373] HAuiand Iesus dit aquaistas chioses schi es el ieu oura cū ses discipuls ui sur l’g flüm Cedron: innua chi era ün hœrt, in aquêl el & ses discipuls es ieu aint. Et Iudas, quæl chi l’g tradiua, sauaiua er el l’g lœ, per che Iesus gniua allo suenz cun ses discipuls insẽmel. Et Iudas cura chel hauet prais [f. 374] la cuort, & dals grands sacerdots, & dals phariseers l’s seruiains cū el, schi uē el allò cū glinternas & fasthellas & cun ârmas. Iesus uschia dimê sauiãd tuottas chioses quælas chi gniuan ad esser sur sè, passo inauaunt, & dis ad aquels: Chi scherchiæs uus. Els arespūdetten agli: Iesum Nazarenum. Iesus dis ad els: Eau sun. Mu er Iüdas, quæl chi l’g tradiua, steua cun els. Et sco el hauet dit ad aquels, eau sun, schi gietten è in auous & crudaun in terra. Et darchio dumando el aquels: Chi scherchiæs uus? Et els dissen: Iesum Nazarenum. Iesus arespundet: Eau hæ dit à uus, che sun eau. Schi uus dimê scherchiæs mè, schi lascho tirer uia aquaists. Par che gnis cūplieu aque plêd ch’el hauaiua dit: Da quels, quæls che tü hest do a mi, nun hæ eau pers üngiün. Et Simon Petrus hauiand üna speda, tràs aquella, & plaiò l’g famalg dalg grand sacerdot, & schunchiò giu agli la sia uraglia dretta. Et era l’g nū delg famalg Malchus. Et Iesus dis à Petro: metta aint tia speda, in la taia. Nu daia eau baiuer l’g bachiêr quæl chi hô do a mi l’g bab? La cūpagnia dime, & l’g chiapitauni, & l’s seruiains dals Iüdeaus appigliaū Iesū & l’g liaū, & l’g mnaun l’g prüm tiers Annã: per che el era sœr da Caiaphæ, quæl chi era grãd sacerdot da què an, & Caiaphas era aquel quæl chi hauaiua do cusselg als Iüdeaus, che füs bœn ch’ün hū sul muris par [f. 375] tuòtte lg pœuel. Et dsieua Iesum giaiua Simō Petrus, & ün oter discipul. Et aquel discipul era cūscieu agli grãd sacerdot, & antrò aînt cū Iesu in la cuort dalg grãd sacerdot. Et Petrus steua our da doura tiers l’g hüsth. Et giet oura aquel oter discipul, quel chi era cūschieu agli grãd sacerdot, & dis a la purtnijra, & mnet aint Petrum Et la fanschela purtnijra dis ad Petrū: Nun ist er tü forza ün dals discipuls da quaist hū? Et el dis: Eau nu sū. Et l’s famalgs & seruiains steuã allò, quæls chi hauaiuē mis brasthchias insēmel, per che elg era fraid, & s’asckiudeuã. Et era er Petrus quæl chi steua & s’asckiudeua cū els. Et l’g grãd sacerdot dumando Iesū, da ses discipuls, & da sia duttrina. Iesus arespūdet agli: Eau hæ faflô auertamãg

17*