Pagina:Decurtins - Rätoromanische chrestomathie, V.djvu/255


Una historgia da süsanna 235

Judex.
870Sofhron, sauais hotar da cusler,
Schi pudais (pudais) aque bain bot daclarer.


Sofhron.
Eau he saimpar als Wylgs bain cret,
Que ’s di eau teschert Jn tuotta Wardadt.
Sch’els gie nun faun aqui Ingün saramaint,
875Schi uœlg eau craich aque, chia dian, chia saia uairamaing.
Las dunauns sun chiatiuas, se eau bain dir,
Sch’ella haischa ün hom tiers ella lascher durmir,
Quaunt main gnis ella as trupagier,
Wn fos saramaint da fer?

Paredr.
880Paluaira, eau craich eir tschertamaing,
Dimena ella nu s’trupagia arschaiuar uschy mel hundraiuelmaing,
Schi nun ’s uolg ella eir brichia s’trupager,
Ün fos saramaint da giürer.

Iudex.
S pedari, aque uus hauais acusslo,
885Bain huossa darchio.

Pedar.
A mi am sumaglia tschert dret,
Ch’ün sguonda ils uylgs Jn uarded.
Parche nun des ün chraich plü ad aquaist uylgs,
Chi sun stos bgier tümp et dis


Iudex, S. Mastrel.
870Sophronn, sauais otar da Cusglier,
Schi pudais que bain boadt daclarer.

Sephron.
Eau he saimper als wilgs bain cret,
Que dich eau tschert In tuota wardetd.
Sch’els gio nun faun Ilg saramaint,
875Schi wüglia eau chrair wairamaint.
Las Dunauns sun chiatiwas, ’s he eau dit,
Sch’ela aschia ün hom tiers ela lascher drumir,
Quant main gnis ella strupagier,
Ün fos saramaint aque awaunt nus da fer?

Peredrus.
880Palgwaira, eau chraich eir tschertamaing,
Dimena ela nu s’trupagia ad trastscher melhundraiwamaing,
Schi nu wain la eir brichia as trupagier,
[f. 53b] Aque ün fos saramaint da giürer.

Iudex.
S. pedari, aque Wus hawais acusglio,
885Bain boadt hvossa daclaro.

Pedari.
A mi sumaglia tschert dret,
Ch’ün asguonda Ils Wilgs In wardet.
Parchie nu des nu plü chrair ad a quaista wilgs,
Chi sun stos bgier Tiemp ed dis