Pagina:Decurtins - Rätoromanische chrestomathie, V.djvu/241


Una historgia da süsanna 221

605Ch’ella uygnia aqui a sa schiüser.
Par chie a nu ’s bsœgnia chiatscher maun su la psuna d’ingün,
Wpœia nus nun sappchian houraauaunt la chiasun.

Serchorri.
Eir eau aque uules acussler,
Nus dessan a süsanna messchüsa der.

Sophoron.
610Tscher (inpart) inpart, Inpart eau lodt noassa moderaunza,
Wus acusslais, ün nun fatscha fortza,
Wpöeia ün nun sapchia wairamaing craich,
Ch’ella hegia aque pchio fat paluair.
Mu aque so schodün, chi ho Jnpo d’partieu,
615Cun bsœng uain our da seis früts cuntschieu.
Wna mira pudains eir piglier cuindroura,
Chia darer, chia tuna, chia nun plouua.
Wschy dessans eir huossa sauair,
Wpöeia ella nun haues fat ilg pchio paluair,
620Chia ils sabis tgnin chiossas nun s’auessan spio.
Cuntuot fain, da cho agao haun agrago.

Paredrus.
[f. 113b] Quels sun duos homans da bun Jnclyt,
Cun tuot schi nun chraich eau brick,
Scha nun füs da cho, chia daun dit a tuotta uia,
625Ch’els hauessan fat tgin granda arauaschia.


605Ch’ela wingnia aqui a schüser.
Par che aun ’s bsügnia chiatzer
maun sü la psuna d’üngün,
Vpüa ün nu sapchia ouraawaunt la chiaschun.


Santonius.
[f. 46b] Eir eau wules aque Achuschlier, Nus dessen a Susana üna schüssa der.

Sephron.
610Tschert Inpart lod huossa modarauntza,
Wus Achüssais e nu fatschais foartza,
Vpüia ün nu sapchia Wairamaing chrair,
Ch’ela hegia aque pchio fat par lg wair.
Ma quaist scha scodün, ho in pot pischen partieu,
615Ch’ün büsch wain our da seis früts cuntschieu.
Ünna mira pudais piglier quindar oura,
Chia da rer, chia tuna, chia nu plouwa.
Huossa desens eir nus sawair,
Vpüa ella nun wes fat pchio p lg wair,
620Chia ls sabis tgning chiosa nu s’awesan speia.
Cuntuot fain. da cho ch’els haun agragio.

Paredrus.
Quels sun Duos homens da bun inclitt,
Cun tuot schi nun crai eau brick,
Scha nun füs da, chia daun dit a tuota wia,

625Chi els hawessan fat tgning granda Rrawaschia.