Pagina:Decurtins - Rätoromanische chrestomathie, V.djvu/220

200 Una historgia da süsanna

Achto prüma, Scena secundo.
Susanna matrona, Spondea ancilla.

Susanna.
Lg tiymp ais chod ad trampro,
Que, (el) chi [el] nun ais sto da dich Jnno.
[f. 104a] Cun tuot wœlg eau tiers mia funtauna chiaminer,
Chia possa aquo am baner, am lauer.
194Uus fantschelas, ste su huossa Jnpestiaun,
Am gni tzieua huossa Inpestiaun!

Spondet.
Duonna masera, nus uulain gugendtt chiaminer,
Yr cun uus, as acumpagner.

Actus prüma, Scena Tertia.
Achab, Sedechias.

Achab.
Mira, mira, atscho ch’ella wain!
200Cun tuot stho quaid et guardain!
T’acopa suat aque tschep,
Nus possan uair noas dalet,
Cura ela las fantschelas lascha sinir,
Schi wulains nus bain prast asalir
205E chieramaing aruuer,
Schi uainn la bot ans asgunder
da fer cun ella nohassa farmeza,
Da cho nus gnin alg der clareza.
Sch’ella nu ns uules, schi stuains fortza adruer,
210Que wain ella bain bott a la stramanter;


Actus prima, Sena Seguonda.
Susana matrona, Sponde acilla.

Susana.
Ilg timp ais chiot et Atampro,
Que, chi nu eis sto Da dich Ino.
Cun tuot wœlg tiers mia funtauna chiaminer,
Chia poassa aque bagnier, am lawer.
195[f. 36b] Wus fantschelas, stetz sü Ipestiaun,
Am gni ziwa zainza Intardamaint!

Spondia.
Duonna massera, nus wulain gugendt chiaminer,
Ir cun wus, as acumpagnier.

Actus prima, Scena (prima) [tertia].
Achab, Sedechias.

Achab.
Mira, mira atscho, ch’ella wain!
200Cun tuot sto quaint e guardain!
Tü ta t’zuopa suotd aque tschep,
Nus poassan wair noas daletd,
Chura ella las fantschelas lascha sinir,
Schi la wulains bain praist asaglir
205Et chieramaing la harwer,
Schi wain la boadt ans ascunder
Da fer cun ela noassa fermetza,
Da ko nus ngin ailg Der claretza.
S’ella nun wules, schi stuwains foartza adruer,
210Que wain boadt a la stramanter;