Pagina:Decurtins - Rätoromanische chrestomathie, V.djvu/217


Una historgia da süsanna 197

125E t’egia saimpar il guuern sieu!
Ma di m’Inpo cun bun ardimaint;
Che Chiossa t’o fat gnir aqui aint,
Siand chia nun hais da drachier,
A nun wain eir inguotta ad essar da cussler?

Achab.
130Scha tü hauaunt cufesast cun me,
Che chiosa t’œgia eir te
Fat gnir huossa aqui,
Schi uœlg eir eau dir a ti
Vossa bain bot alg waira,
135Vschylœ nu lg uain Jngün da me alg sauair.

Sedechias.
Eau d’uœlg gugendtt dir alg uaira,
Pür tü posast aque tasaira.
L’imprumischiun, tü uainst cun maun am fer,
Poust eir cul fat saimpar saluer.

Achab.
140Sacretamaing wolg eau taschair,
Ee saramaint saluer paluaira.
Que nus suot quaist bœsch gnins a dir,
Our da mia buochia me nun des ir;
Cun tuot t’imprumet eau tuot aque
145Cun mieu maun et cun mia fe. Sedechias.
Hei schi m’uœglia da te bain fider,
[f. 103a] Tuot mieu manchamaint cun te daclarer,


125Et hegia saimper Ilg guuern sieu!
Ma di m’Inpo cun bun Ardimaint;
Che Chiosa t’o fat ngir qui aint,
Siand chia nun eis da drachier,
A nun wain eir Inguotta ad eser da cuslchier?

Ahab.
130Schia tü Awaunt cufestast cun me,
Chie chosa t’hegia eir te
[f. 35a] Fat ngnir hussa A qui,
Schi wœlg eir eau Dir A ti
Vosa bain bodt (di m’) lg Wair,
135Vschigliœ nun wain Ingün da me alg sawair.

(Ahab) Sedechias.
Eau d’wœlg gugent Dir lg Wair,
Pür tü poastas aque taschair.
L’impromischiun, tü wains Cun me amaun am fer,
Possast eir culg fat saimper salwer.

Ahab.
140Sacrætamaing wœlg eau taschair,
Phe saramaint salwer pailgwair.
Que nus suot quaist büschgk ngins a dir,
Oura d’üna buochia me nun des Ir;
Cun tuot t’imprumet eau tout aque
145Cun mieu maun et mia fe.

Sedechias.
Hei schi m’wœlg eau da te bain fider
Et tuot mieu Amanchiamaint cun te dachrair,