Pagina:Decurtins - Rätoromanische chrestomathie, V.djvu/208

188 Historgia dalg arik hum et da Lazarus

945A wia a bgers l’oarma nun astema üna ysaina,
Cuoran dastais alg diawal in chadaina.
Tobbias, aquell bun pruss hum vilg,
Ils 4. chiapitals ans scriwa bilg,
Chia fer almousnas cun spüert
950Saia cher a Dieu et hegian miert.
Aque chia san lücha disch, udy,
Mate a cour et prande sü!
Saias in aquaist muondt misericurgiawels
E kuls pouwars buntadaiwels!
955Schi wain woass bab celestiell
Eir cun wuss ad oesr tchell.
[f. 17b] In san mathieu chiatains parscrit
Ils. 5. chiapitels, chia Christ ho ditt:
Chi woul, chia dell salguorda,
960Dess cun als bsügnus adruer miserichorgia.
Aque chi chaunta Dawitt, aquel saing araickg,
Er eau da dyr aqui num truppaig:
Bio, Bio ais aquel mantum,
Chi ho culs pouwars cumpaschiun,
965A quel wain Dieu als parchürer,
Awaunt tginin furtunas als schinager.
Alg sabbi salamon in pruberbi ans amuossa,
Chi foa a parpüst da quaista Duossa,
Tu nun Detas alg pouwar cumio,
970Chel tuorna da d’un oatar chio.


945A wia a bgiers l’orma nun astemma ünna ysaina,
Cuoran dastais alg diaiwal Jn chiadaina.
Tobias, aquel Bun prus hom wielg,
Jls quatar chiapitals ans schriwa bilg,
Chia fer almousnas Cun spürt
950Saia chier a Dieu et hegian miert.
Aque chia san Lüchia disch, udi,
Matte a cour et prande sü!
Saias Jn aquaist muond misericurgiaiwals
E kuls pouwars Buntdaiwals!
955Schi wain woas Bab celestiel
Eir Cun wus ad esar tel.
Jn san matieu Chiatains par scrit
Ls tsching Chiapitals, Chia Christ ho ditt:
Chi wooul, chia del salgoarda,
960Des Cun als bsügnus adruwer misericoargia.
[f. 30v] Aque Chi chiaunta Dawid, Aquel saing araick,
Er’eau da dir aque num trupaig:
Bio, Bio ais aquel mantun,
Chi ho Culs pouwars Cumpaschiun,
965Aquel wain Dieu als parchiürer,
Awaunt tgin furtünas als schinager.
Alg sabi salomon Jn pruberbi ans amuossa,
Chi fo alg parpüst da quaist duossa,
Tü nun Detas alg pouwar Cumio,

970Chel tuorna da d’ün otar chio.