Pagina:Decurtins - Rätoromanische chrestomathie, V.djvu/155


La Historgia de las dysch æteds. 135

130l’g cumœn ütel ês sch’manchio zuondt;
pür ch’ün ægia sês foll plain,
nu guarda, scha d’ün otter ês bainn.
Partæll s’impaissa scodün bœn è strætt,
sia conschintzchia examna indrett,
135schalg timp nun ês ariuo,
cha l’g bun s. Poll ho profetizo.
Chi agragia aque da sauair,
fatscha aqui sur sæn, ch’eau dich l’g uair,
in aquaistas disch parsunas co è uaun;
140schi incligiast, chè l’g muondt ho amaun.

Prüm predgiedar disch:


[f. 7r] Uus signuors et amichs tuots in aquaist preschaint,
udi ch’eau s’uœlg hauair adimaint:
aquaist sun l’s ans è timp dalg chrastiaun,
scodün fatscha sur sæn, da co che s’tain amaun;
145par inclir, co l’g muond ês inclino,
schi guarda, co [quaist] infaunt ês sch’lascho,
è chè mastir ch’ell ho per mauns,
è tuorp üngiün nu disth cha què saia dauauns.
Ingiün nun uoul inclir,
150chè quaist infaunt uo uschi agipir.
L’g filg dasüttel disch:
Co m’des eau ottargnin dapurter?


130Pailg cumün ütell ays schmanchia zuondt;
Pür ch’un hegia foal plain,
Nun guard’el, scha ’d un oter eis bain.
Parthel s’inpaissa schudun bain a stret,
Sia contzienzchia exammina in dret,
135Schal tiemp nun ais ariuoa,
Chia’l bun san Pol hoa p[ro]fetzigoa,
Chi ugragia aq da sauair,
Fatscha surasen, eau alg dich alg uair,
In aquaistas disch persunas que uaun;
140Schi incligasts, che alg muond ho amaun.

[f. 42b] Primus pradgiæder disch:

Vuuss signuors ad amys, tuots in aquaist praschaint,
Vdi, che eau s’vulg havair adymaint:
Aquaist sun als ans e timp dailg Christiaun,
par inclyr che scodün ho amaun;
145Eyr in che alg muond ais inclinoa,
Schi guardet, cho tsche infaunt ays slascho.
A, che mastyr ell ho par mauns,
Ey, tuorp, vngiün nun disch, chia que saia dauans.
Ingiün nun voul inclyr,
150Che aquaist infaunt voa uschia A gipiry.
EL FILG DASUTAL DYSCH:

Choa am dess eau stramaing dapurter?

146 tês (vgl. a 65, 6 — 7: „Sehent zuo wie sich das Kind erzeygt Wie üppigklichen es da stat“).