Pagina:Decurtins - Rätoromanische chrestomathie, V.djvu/150

130 La Historgia de las dysch æteds.

ils 40 ans ês el bain aschanto,
ils 50 sto ell in sieu gro,
[f. 4v] ils 60 sieu esser prain giou.
20ils 70 darchio bgier plü,
ils 80 ans stoual auair ün bastun,
ils 90 ans ês el dals infauns biffun;
aint ils 100 ans stou el murir,
sieua siè dapurtamaint uain el à surfgnir.
25Guardo, chier amis, cho sur als 100 anns
da nôs esser nè pail nè insaina ês surauauns.
10 anns plü, 20 [ns'] lascha Dieu
rumagnair aquo; suainter l'g plaschair sieu
stuuains à lo; uschi ês lg stüdi humaun
30e sieua ch'la sainchâ scrittüra à nus metta à maun.
Sü sura nus matthain pochia fantaschia,
pissains, cha Dieu saimper cun nus aria,
gnin nus bain ans inakhorscher plü strusch,
cura cha ns'amauncha l'g flæd è la uusch,
35cur ch'el uain culg fœ è la spæda
sü l'g di dauous per dær sia parchieda,
cur chia cun taunta dulur è paina stuuains quintær
sü lg plü dauous dalg noss chiasær,


Als quaraunta ans eis ell bain aschanto,
Ils Tschinquaunta ans sto ell in sieu groa,
Ils Sasaunta ans sieu esser prain giu.
20Ils sataunta darchio bear plü,
Ils Ochiaunta stou ell er hauair ün bastun,
Ils Nonaunta Ans eis ell dels infauns . . . . .
Ils Aint ils tschient ans stou ell murir,
[f. 40b] Zieua sieu dapurtamaint uain ell a sufgnir.
25Guardo, chier amis, chia sur als tschient ans
Da noss esser ne pail ne isaina ais surauauns.
Da discha a da uainck ans, lascha eau arumangiar aquaa;
Suainter chia Dieu plescha stuains alloa;
Vschia ais alg stæda humaun cungalloa,
30Sieua chi la sainchia scrittura ans ho amussoa.
E cun bain sü sura matains pochia fantaschia,
Pisain, chia saimper cun nuss aria,
Ngin nuss bain ans inakorschar plü strusch,
Cura chi ans amaunchia alg flædt a la Wusch,
35Cura chel uain cul foe a la speda
Su lg dy dauos p. der la parchieda,
Cura chia cun taunta dulur a paina stuains quinter
Su lg plu dauouss da noss chiaser.