Pagina:Decurtins - Rätoromanische chrestomathie, V.djvu/133


La Chianzun da Ioseph 113
A.

B.

Lg lod da Dieu chantond,
Paseintan er uia lur marusas.
Aquels bunna uantüra
Agiauischan da bun cour,
Dieu d’mal els parchüra;
Ls deua üna ueira amur,
Quella ais Christus la Singur.
Nun hagias frars angün quitto,
Angiün nun ’s po our d’maun
pilger
Aque, che Dieu ens ho pusto,
Lgietz eis la vitta aetterna;
[f. 41a] Tragain ancunter a quella,
Dintaunt nus eschen aqui sur
terra,
Cun damanar ünna fidela vitta,
E cun tamair nos bap divin,
Bain sch’alg mond la persequitto,
Schi ns agiüd’el or dalg tapin.
Amen.

C.

[f. 19b] Vna bela Chianzun Da Joseph Filg Da Jacob Dauart ilg qual uain Schrit quaists in ils 39: Cap: Dalg Weiderr Testamaint.

(Ineditum nach Ms. Bt.)

Chia Joseph Cumainza et Disch:

1.

O, Deis, cun greif ais ite,

AD eser par uandüte,
Da stuuair star famalge,
Nun sai, che dir plüe.
5O, che parti ma des eug tour

in ün uschi grond serueza.
[f. 20a] O, Deis, im güda Lander oura.

2.

Auaunt têmp scuntontaua

La Duona Dalg meis Singure
10Da tuota quai cheu faua,
Ne salmantaua inglur,

Huosa nun pos eug plü ngir tras,
Rätoromanische Chrestomathie. 8