Pagina:Decurtins - Rätoromanische chrestomathie, V.djvu/132

112 Gian Travers

A.


B.
E chi serve fidel,
Es daporte inandret,
Do Dieu uintüra a quel,
Ses fats lg’uaun dafet,
Sco vi à Ioseph ques’po vaire.
Elg do la uitta eterna
Da fer bain nu t’arngair.
[f. 40a] Joseph, aquel giuuen prus,
Da quel che Moses scriua,
Do ün exaimpel a nus,
Che Dieus giüst saimper uiua,
Lg’dret dapurtamaint delg hum
Auaunt Dieu es apalais.
Ludo saia sieu soing num!
Co Dieu quel ho aduzo
D’Aegypta ilg raginom,
Els ses ho el schlubgio
D’l’anguoscha e da la fam;
Iacob ses bap tiers se prais
Jn la terra dad egipta,
Dunna lg ho ün paiais.
Que nus, qui chiantain hossa,
A nus es ün bun trôst,
Lg dapurtamaint ns mossa
D’Ioseph, ch’es sto daschpost,
Tuotes iniürgas d’cumparter,
Aunz co offender Dieu
E seas pled abanduner.
Vschia er nus, chers frars,
Lg pled d’Dieu segundain,
[f. 40b] Sch’bain lg mond cun sias arts
Stainta, nu’ns stramantain;
Pilgain sü que, cha Dieu ns tr’metta,
Paciens, chia es sto Ioseph.
Vaira bun’cretta
A tut fidels bun cumpanngiuns,
Sun in cuort temp faigchias
Questa sort chanzuns,
Chi our da la bibla sun traigchias,

Parch’els cun chianzuns lagrusas,