Pagina:Decurtins - Rätoromanische chrestomathie, V.djvu/102

82 Gian Travers

Actus quartius. Scene septim[a]. Un Pur disch 1.

Sün noasa maria dalg nüfel wain as a pross,

schiüramaint par ün ann hauains da ster cusulos,
1385Ad alchiün ans dalla wina suleta, chi eau hauaia,
chia sur mieu üs disch marckas awanzaiua.

cun aque pudaiua eau mieu pœwlet
[f. 26a] stir cucer bain indret,
ad eir hoter, chi eau bsugnaiua tuot,

1390cumproua asonder hura et paieua bluot.
huossa ais sto poick fain, alg graun nuns,
L'awaina alg stram nun woul aridir,
ilg mul nun cuotza, eau stou hoter pisser,
scha la fam et sait daia astüzer,
1395scha aquella chialastria dess pür ün an sufrir,
par ilg uaira, cun ilg saick in maun stoua eau yr.
guarda, chie dasütel crastiaun uo co per peiss,

bio el, scha el füs moart, o Signer deis!

Ilg Filg Pers 39.

O! Dieu as salüd!

Ilg Pur 2.

1400Cumpain lascha 'm cun pæsch, chia dieu t'agiüda

Ilg Filg Pertz 40.

Ai nun hegiast per mel, da que chia stou aruer.

Ilg Pur 3.

chie agragiast tü, chie eau d'daia der?
di sü bot, bgi[r]a tschauntscha nun adruer!

Ilg Filg Pertz 41.

hauessas cualchiossas da 'm der,

1405saia paun u hoter, aque chi's plescha,

Meis prus hom, uus wazais, chi ünguotta nun heia.

Ilg Pur 4.

eau wetz, chia tü t'est wulieu sinagier,
A west huschy intuorn, per nun lauurer.

Ilg Filg Pers.

ei na, eau nun agraig oter, cho chiatter

1410in quel lœ ün prus masser,
eau Lg uules gugenn lawurer p la spaisa.
da baiuer m'schiüssaiua d'iminchia gissa,

eau powret sun uschi oura d'fam,
[f. 26b] sch'eau hawess pür paun, sche 'l by nun füs lam,