Pagina:Decurtins - Rätoromanische chrestomathie, IV.djvu/975


Gianin e Marinella 967

Quests plaids de sia cara mamma dettan üna fixa direcziun al pensar del brav giuven, e Marinella comenzet a formar il centrum de siu sperar; el l’intessiva in tot sias phantasias e l’univa cun sia sort ventura. In paucs dis era madürada in siu intern üna resoluziun. Ün di da bell’aura el prendet puspei siu sclopet per ir a caçia. El ascendet il conturn della Toisa; el era però aschi ferm façendau cun ses pertratgs, che el fageva piçna attenziun dellas selvaschinas, las qualas el voleva çercar. Zieva mezdi el diriget ses pass direct vers Salogf et arrivet là gia a bun’ura. El çerchet cun üna gada la casa de Placi Marun e la cattet prest cun agüt d’üna mattella, la quala era in strada. Marinella stava giust per sortir dalla casa, cur il caçiadur arrivet pro quella. Ella il beneventet decentamein et il manet in stüva pro la mamma. „Mamma“, chet ella, „quest giuven eis il Gianin Guetgin, dal qual jeu vus hai raquintau tant del bön.“La mamma Regina s’alzet et il beneventet cun tota cordialitad e l’invitet da seser in davos meisa. Il bun Gianin era tot perplex e non saveva, tgei respunder. El observet in questa stüva üna propertad, la quala el non haveva çercada in üna casa de contadins e de schenta paupera, e quei alzet amò sia buna opiniun, che el haveva da questa familia. Marinella era [p. 264] ida in çellèr per üna coppa cun latg et ün toc caschöl, e donna Regina offerit al hosp questa merenda frugala. Gianin acceptet la merenda, plü per contenar la buna donna, che per dostar sia fam, la quala non era granda. Momma e figlia se mettettan allura er alla meisa e discurrettan cun lur hosp. Zieva ün discurs, che podeva haver durau (cuzau) circa ün’ura, Gianin daventet ün pau inquiet; el sentiva che la decenza demandi, che el s’absenti; ma el non era amò arrivau al scopo de sia visita e non haveva la curascha, d’externar quei che el bramava; tandem però el pigliet curascha e, se volvend vers la mamma Regina, el schet: „Il serà temps per mei da me render a casa; ma jeu non vus pos bandunar, senza vus supplicar per üna favur. Jeu non vögl far üna longa introducziun, dimperse jeu ven immediat alla caussa. Jeu vus roga, buna donna Regina, per il maun de vossa figlia Marinella, sche quella se po resolver d’acceptar mia proposta da matrimoni. Il non se tracta da gia uss privar vus dell’assistenza de vossa buna figlia, per aschi ditg sco vus essas bisögnusa de quella. Ma avant che jeu parti per l’Italia, jeu fuss bugen cert e segür, da saver, cur jeu plü tard returna a casa, fundar mia öconomia cun üna giuvna, la quala jeu ama da cor e sto estimar causa sias bleras bunas qualitads. Jeu vus roga totas duas, d’exaudir mia instanta supplica e da dar mi in viadi la speranza, che jeu ün di possi realisar ils giavischs de miu cor“.

Questa demanda da Gianin era stada fatga aschi inaspectamein, che