Pagina:Decurtins - Rätoromanische chrestomathie, IV.djvu/959


Gianin e Marinella 951

als quals ün fermava duas gigantas vanauns (avnas, evnas) da brunz, nellas qualas ün cuschinava la carn insalada. Da mintga vart se recattavan simpels furnells, fatgs cun crappa, sün ils quals ün cuschinava ils legums e las tratgas da farina. Sut la plattaçia era ün furnet, nel qual ün fageva beinduras arosts cun ils caluns de nursas. Giust sper la cuschina se recattava üna stanzetta cun ün furnaç da far paun. Era l’intêra cuschina in activitad [p. 245] ella sumigliava ün infiern; pertgei las flammas davan liberamein ad ault inturn la vaschella et occasionavan üna calüra insurportabla. L’ostiera era tot il di occupada cun il cuschinar e la Margretta la stoveva apportar quei che ella haveva da bisögn: aua, lenna, farina, piaun culau (panch), paschada; ella stoveva far e mantener il föc, lavar la vaschella e nettar la cuschina e similas lavurs. Ella se laschava bugen titular cuschinunza, non era però habla da cuschinar la plü simpla pitanza. Ün di che l’ostiera era maldisposta e non podeva cuschinar, l’ostier era in ün grand imbrugl; pertgei el saveva, che la Margretta non sei capavla da preparar il gentar. In quest ambarass el s’adresset alla Marinella, la demandan, sche ella fussi capavla da substituir per ün di la patruna in cuschina. Marinella schet, che ella vögli far siu possibel e surprendet per quel di las palottas in cuschina. Ella cuschinet a compleina contentezza dels hosps e füt laudada da quels sur mesüra.

Vezend la patruna, che Marinella era habla da cuschinar, ella l’occupet plü suvent in cuschina per grand displascher della baderlunza Margretta. Ella la musset er las particularitads de sia cuschina, las qualas l’adestra giuvna prest capit. In questa maniera Marinella daventet quasi indispensabla nel bagn, et ils patruns la tractavau fitg bein per la mantener a lur casa. D’uss invia l’ostiera e la Marinella cuschinavan alternativamein, e quei era ün grand levgiament per la patruna, la quala però se musset er grata alla giuvna per ses buns serveç. Cur allura ils hosps havevan inturn mez September bandunau il bagn, l’ostier non laschet ir la Marinella a casa sia, dimperse el la pladit (finet) per tot l’ann, et ella stovet dunque er star durant l’inviern ad Alvagni. Ma durant l’autun ils patruns la concedettan üna vacanza da quindesch dis, per che ella sappi ir a casa a visitar sia familia. Cur Marinella arrivet a casa nel meins d’October, tot la familia s’allegret; pertgei la mamma et ils infants s’amavan teneramein, e postut era Marinella quella, alla quala tots fradegliuns havevan d’ingraziar bler, stante che ella ils haveva adüna tractai cun granda amieivlezza, cur ella stoveva substituir la mamma. Ella non era vegnida cun mauns vöds a casa; alla buna mamma ella remettet sia intêra pagaglia fin al ultim quatrin, in tot circa 40 renschs, da quel temps amò üna considerabla summa. Sia pagaglia però havess a peina portau 15 renschs per il temps