Pagina:Decurtins - Rätoromanische chrestomathie, IV.djvu/903


Rimas 895 <poem> 275 Eivers giaschevan guerriers della patria sco bestias per terra, Et influenza negüna sur questas colonnas havevan Lur conducturs, ils quals las dovevan manar alla lita. Üna preparazinn quei era fitg inadequata Al combatt, il qual il pœvel damaun aspectava. 280 Ma cun l' alva del di las colonnas gia eran alertas, Promptas da fresc attaccar cun la forza l' armada hostila. La stgüraglia svanida non era aunc nella vallada, Che ils plunts da sclopets e canuns rimbombavan sgrischeivel. Üna attacca sur l' autra faget uss l' armada del pœvel, 285 Per conquistar la punt e la riva opposta da Domat; Invan però oz pareva dad esser qua tot heroismus; Totas attaccas del pœvel l' exercit hostil rebatteva, E crodettan qua tants valorus defensurs della terra! Tot ils sforzs parevan dad esser oz qua adumbatten, 290 E la mort decimava terribel las reçias del pœvel, Da maniera che persa havevan gia blers la curascha. Ma observand arrivar ün succurs e da stradas diversas, Uss returnet er puspei lur vegl anim cun forza creschenta, Et inavant, inavant … els saglittan cun ver heroismus, 295 Non badand nella furia las ballas, ne piçnas ne grandas. Ceder stovet l' inimitg uss a tala attacca terribla, Se retirand in grandissima tema e prescha vers Domat, [p. 47] Persequitau dal exercit del pœvel cun rabia terribla. Stenta invana que era voler retener cun la forza 300 Nella planüra sur Domat las bandas valentas del pœvel, Qualas nagut plü savevan in lur tant zelanta premura D' ün strement ne d' anguscha e tema da ballas hostilas. Et inavant ella jet vehement quella caçia terribla Tras la selva vastusa e tras la campagna da Domat. 305 Cun la forza d' üna cadenta lavina l' armada Della Surselva currit inavant cun furia terribla, Se derasand nel Tuleu e Vial e pertot la campagna Cun rapidezza, sperand da sfraccar e disfar cun la forza Il fugint inimitg aunc avant che quel müçi tras Domat. 310 Il fracass del combatt rebatteva tras spessa pignola, E crodettan fitg blers defensurs della patria cara, Cun lur saung qua bagnand ils vials et ils trutgs della guerra. Cun il sbragizzi de guerra s' unittan ils plunts zun sgrischeivels Dels canuns e sclopets, che la selva, ils munts e la spelma