Pagina:Decurtins - Rätoromanische chrestomathie, IV.djvu/724


716 Placi a Spescha Ei han vus dau de krer, Ed enjùrau pil ver, De star sil vàder; Ei vus han mal manau 5 Ed àr mal kusàlau De bóka càder. [p. 256] Lein pia perdònar Partidas … far càsar Viver perùna; 10 Lein àser resinai Receiver sko ei plai. A Diu adùna. Lein nùna fei pli dar Lein tót konsiderar, 15 Sko ton palàcas; Il bia, ke ven resdau, Ai fauls, ed enventau … … Tras bókas blàcas. Ei sa k' àser diç plù bein, ed akurat, k' agia. Ùn a mo ded adverter, 20 ka: Pupracanala, rimi mal kun: Sk' ùna panala, e: Viver perùna, kun: A Diu adùna. Ei vàs deviu àser: Sko nukanala, e: Vivent perùna. En medàm meter, e temps skonbilau rima Senur Theodor d' òl temps d' uiara vergau, pràsànt, e futur. Temps vergau. 25 Çi vàs mai paterçau, Ko l ài òs tót mùdau Agi snueivel; Ko quài ha ju ençiet, Ju vinavon kun riet 30 Agi maneivel? [p. 257] Dispetas àis ei stau, Uiaras diç kuzau, Ei stau poseivel; Sko ós mo mai s' enflau, 35 Gi diç han mai rentau, L' ài dàç snueivel.

-727-