Pagina:Decurtins - Rätoromanische chrestomathie, IV.djvu/619


[Brefs officialas] 611 imediatameng metter il sequester sin tutt il sal ca s' affla en lur bezirck per vegnir en pin ner en gron vendeus, ner ca d' ils mercadons les ounc vengir introducaus. Glei meu duver da vus admonir tiers l' exatta executn da quest comond, Burgers! a da vus far responsabels per tutt quei, ca tras vossa negligenza 5 ner malversaziun daventass en contrari da quei. Saveigias aschia co vus veits da sa contener, a steit sagirs, ca in vegnig … a vigilar da quei ca vus figeits ner bucca figeits da quellas varts. Salid republican il district stadthalter 10 M. Anton Cadéras. IV. Nro 14. Il Statthalter dil district Gleñer alla municipalitat de Degien à Vignoign. Ladir ils 21 de Genè 1803. 15 Burgers! La combra administrativa avend survegniu il camond della regenza de termetter ent senz entardar la nota de quellas municipalitats, las qualas hagien eung bucca pagau la generala impositiun d' uiarra, ne kriegssteür, stond che igl obergeneral Ney veglig sez ordinar l' executiun militara encunter 20 … quellas — mi camonda, de schi gleiti, sco mai pusseivel ei, per express dar part de quei ad ellas, cun avisar, che sche lur contributiun en temps de quater gis suenter la notificatiun seigig bucca messa giu en mees meuns, per vegnir termessa tiers agli, ella vegnig à compigliar era ellas en la nota dellas vischneuncas renitentas, che vegn termessa à Bern. 25 Vossa vischneunca, burgers municipals! se affla eil diember de quellas, che han eung bucca saddisfaitg! à per quei riceveits vus la presenta tras in express, il qual vus vegnits à pagar, sco cheu sut ei notau, se resalvond la combra administrativa era de metter si à vus vossa contingenta digl express, ch' ei vegnius de Cuera. 30 Seigies persuadi, burgers municipals! che la combra manegia bien, à vul tras quest avis spargniar à tutt las vischneuncas de sia administratiun las sgarscheivlas spesas, à grevas consequenzas d' iña executiun militara, senza quei vegniess ella tutt à la grada ver termess la nota à Bern, à schau suondar quei che voleva; — à se sproveit par quella fin de muentar voss 35 convischins tiers il prompt adempliment de questa schon da gitg scrett' ora contributiun. — Quels han eung mai empruau iñ' executiun militara, à velgig il Ciel, ch' ei emprovian bucca! — mantener schuldada suenter lur garegiar, et eung dar mintgia gi, à mintgia schuldau iña paga buñ à gronda, porta en paugs gis 40 39*

-622-