Pagina:Decurtins - Rätoromanische chrestomathie, IV.djvu/538


530 Theodor de Castelberg signiur. co fuss ei stau pusseivel de pude fa da pli? fridolin. o sche jeu havess enflau miu char bab. e havess buca giu daners 5 avunda per spyndra el, havess jeu cun legermen se mess en siu stailg sco schclaf per lybera el della schclavitid: encorscha chil signiur fruscha giu larmas: mò pertgiei bargys miu bien um? signiur. glei larmas da consolaziun e letezia — miu char affon. 10 (f. 6b) Martin. lustrissim. jeu sundel futsch — da retene pli sei a mi buca pusseivel! sche jeu duess gie magari piarder il survetsch. els san seretene zuppaus muert mei sco ei vulten, a mi sto ei ora glei buca pusseivel pli autruysa. signiur fridolin? enconoschen ei buca pli mei? bueima. 15 fridolin. na gliez miu amitg. martin. bueima! il martin velg, che ha els tontas ga sin bratsch purtau. fridolin. 20 mo che Dieus — tgiei po mai ei quei! martin — miu char martin. martin. lur signiur bab encurreven ei lunsch lunsch — è uss chel ei cheu avon els enconoschen ei gneanch el. 25 signiur. fridolin — mo miu char fridolin! fridolin. bab! o miu char bab. sènbratschen. signiur. 30 miu charissim affon. fridolin. jeu aflel strusch plaids pli. la consolaziun mi siarra il cor. charissim bab. els cheu! jeu en lur bratscha! ei quei pusseivel a co pusseivel. signiur. 35 Miu affon! la providenza de Diu ha mei manau cheu! nus ha cheu manau enzemen el medem … tems. per renconoscher teia filliala charezia. a per struffia tiu malgartegiau fra. fridolin. charissim signiur bab! pertgiei han ei bucca sepallesau avon il hartman. 40 … pertgiei tolleraven ei tontas gomias ed evyras dad el.

---541---