Pagina:Decurtins - Rätoromanische chrestomathie, IV.djvu/515


Ina comedia cuorta 507

els savessen esser y en èr — a metein perfin il cas — chels seigien y en èr. tgiei ryschcheschen els dad uffnia lur manigiems ad in amitg en confidonza.

viandont.

els mei metten fetg ellas stretgias. jeu peia digel ad els chil fogt ha piars quella barba. — el veva eun ina — aber leza ha el raffau a sesez — che jeu vai buca pudiu tier ella. — jeu vai engartau el sin auter faitg eun — che fa agli pauch bien num.

Barun.

ei mi para bunamein — che jeu fetschi èlgs pèr uss tut en ina gada — ei po schon esser — a jeu temel fetg mez — chels seigien nuet y en èr. — aber sur tut il mun — pertgiei han els difficultad dad ufnia quei a mi — jeu vomel sil zuch per fa tut il pusseivel da vegny silla vardat. — il meister fuss ei sche miu morder senflass propi en casa meia.

viandont.

aber quei che jeu ad els cauldamein recamondel ei! chels hagien buca gretta sin mei — per sort che mès manigims — per ventyra fussen fauls. — els han a mi quels cavau ora schforzadamein zaco.

Barun.

seigien vers ne seigien fauls — je vegnel ad els adina a saver gron grau per suenter. va.

scena 7ma

viandont persuls.

schel mo prenda a meuns el buca memi furiusamein! quei mi dat fastedj — sai buca tgiei fa! — jeu less da in bien ton sche jeu pudess eun impedy il prozess informatif da tut quei.

scena 8va

viandont — Eullali ven tut a r’yen.

Eullali.

ha ha ha ha. san els era tgi els en? miu signiur patrun?

viandont.

a saveis vus era che vus esses in gron narrun? tgiei tertigniem enpareis cheu?

Eullali.

schels san tut nuet quei — schi vi jeu metter ora ad els — els en da Niebel — els vegnen da hollan — leu han els giu baruffas en y o sil tegien — els han giu la biala ventyra da massacra in luschard giuvenaster — ils parens da quel han faitg da suenter ad els. els en se messi silla fugia — a jeu vai la honur da compignia els silla fugia.

viandont.

semieis — ne esses od cadeina?

40