Pagina:Decurtins - Rätoromanische chrestomathie, IV.djvu/347


Vers] 339


26. Un sabi cor cun antalleg
Ven schon pasar ses faigs andreg.
27. Cusesche Deus mieu cor tier quei
Ca jou adinna temmig tei.
28. Curdein à Deus bein en ses mauns,
'Lei pli grazius co tutts carstiauns.
29. Tes piliets han mei tuccau,
A tieu maun ten mei squitschau.
30. Nus vein ün Deus, ô bunna sort!
Ilg qual nus spindra da la mort.
31. À Salamon ngit tuttavia
Fig richas nafs da marcantia.
32. Ilg git ragisch ei da tutt mal
Cuntut nus parchirein d' ün tal.
33. Sutt ilg solelg tutt quei ca stat
Ei auter buc co vanitad.
34. En bucca freins, añels elg nas
Als … anamigs ti metter … sas.
35. Jou sunt en miez sco tenter leus,
Lur lieungas ean sco tegens nieus.
36. Chi vult la spada ver duvrau
Ven tras la spada ngir mazau.
37. Mieu Cor ô Deus grundegias ti:
Sch' el ei sidreg, eil char à chi.
38. O vus mes élgs sin Deus mireit,
El trai mieu pei or da la reit.
39. Quel c' ha scaffieu élgs ad ureglias
Sch' el aud' a vei, ei buc marvelgias.
40. Noss élgs quels ean alzai en si:
Chei seig da far nus musse ti.


41. Pir teme Deus, el ven chi dar
Chei ca tieu cor ven a griar.
42. Mieu cor ca fova cumbriaus,
Ei tras tieu plaid bein frascentaus.
43. Alg Tempel cun grond lagrament
Han els schentau ilg fundament.
44. Vus aungels tutts, solelg a lginna
Vus steillas Deus ludeit adinna.
45. Ti eis ô Deus ber pli mureivels,
Co tuttas flurs a maigs lagreivels.
46. S' ilg Mund datt ei zund ber da far,
'Lg ei sin tutts mauns da cunterstar.
47. Da far ilg bien fai ferms mes ngerfs
A fai mes peis lingiers sco tscherfs.
48. Ti Deus eis mieu schild ad agid
Defendas mei, a das salid.
49. Beau pos ti quel bein numnar,
Ca po vont Deus en grazia star.
50. Jou hai vont tei bassau mieu cor
Mieu elg sin tieu agid guard' or.
51. Holdseligs plaids puder tadlar
Mi legra pli co tutt sunnar.
52. Daleg dils mals ei mai rumien
Lur spronz' ei teila da filiens.
53. En ün murtér sch' ün ilg pisass
Ün narr adinn' ün tal restass.
54. Ilg Glisner sa par angannar
Bein co c' el vult sa stalligiar.