Pagina:Decurtins - Rätoromanische chrestomathie, IV.djvu/286


278 Cudisch de Canzuns

Canzun de nossa Donna.


[p. 129] AH con de dig hai shon voliu
Maria tei lodar!
Mo pos buc tont sc' il Figl de
Diu,
E ils Soings en tei hondrar,
5 Miu entelleig
Ei malperfeigs,
La citra ei mal temprada;
Ei glei B dur
[p. 130] Teidl' auncalur,
10 Migeivla eis semper stada.
Decormeing sun tei salidar
Preing si en bien quest tòn,
A bucca seigies quel sbitar
Jau sun il tiu affon,
15 Quel ha cerniu,
Tei or legiu,
Per sia Mumma chara:
Shi bials sc' el ei
Tralish' en tei
20 T'eis quella steila clara.
Tut bi ch' il mund sa po càtar
A quei tutt suruegnir,
Que' encunter tei considerar
Ven prest tutt terladir,
25 Perchiei tutt tutt,
Jau ment guiss bucc,
Che bi ei stau en ella:
L' ha parturiu
Pursialla Diu,
30 Mumma Mari' ei quella.
[p. 131] Frig de Annä al tiu affont
Ei bucc' de comparar,
Sara tiu Figl consideront
Sto qeul er ruffidar:
35 O Rachel pli
Pli biall' eis Ti,


Jacob la tia Spusa:
Mo 'ncunter Tei
Maria crei,
40 Ei sco Lia larmusa.
Abigail cun siu plidar
Ha 'l Dauid giu surpriu,
Rabeccha cun da beiuer dar
Il(l) Esau suruenciu,
45 Judit piluêr
S'ha faig valêr,
Gl' Holofern il tgiau prend via
Mo ch'iau patraig
Mo empauc tiu faig,
50 Biar pli ei 'l tiu Maria.
Quei h' emprou il Lucifer
[p. 132] A tuts ils sees compogns,
Quel ha sper ault Diaus voliu ser
Sc'in auter Dieus shi gronds,
55 Has cun tiu krafft
Scacciau siu pracht,
E sia garmashia,
Gli siarp il chiau
Has ti smacau,
60 Rutt sia Tyrannia …
Ti Soliman eis er pērciarts
Shon quei von biar onns staus,
Per esser ti memia gagliarts
Ell' mar eis smarshentaus;
65 Ti Tirck, ti chiaun
Avunda saung,
Has vss' bubiu fideiuel
Fai vss' il sech
Suolper â pech,
70 Ei ti pinau snueiuel.
Tgi ha gli Tirck tutt priu siu
gnierf
Ch'el po nus nuotta far?