Pagina:Decurtins - Rätoromanische chrestomathie, IV.djvu/223


Il Cudisch da Priedis 215

Mò sco la richezia senza surdiever condamna nagin, aschia gid ella er nagin tiers ilg sallit. Ella gid er nagutt avant la mortt, parchei ca (f. 101a) quella sa lai bucca cumprar ora ne cun rauba ne cun daners ad ils morts san à pon nagutta prender cun els da tutt lur rauba, sco gi ilg prus Job, nieus sunt iau vangieus da la parsunna da mia mumma, à nieus vam iau puschpei navend. A soing Paul gi nus vein nagut purtar cun nus en quest mund, a sagir eis ei, ca c nus vangin er à puder purttar nagutt lunder ora.

Jumma ei statt tiers ilg sprichvort ca gi?

Ein Limlach Jns Grab damit schab ab,

Dir Würts nüt mehr, darvon zu bringen.

Quei ha salladinus ilg soldan avant peda enten Egypta à Syria bein antalleg, ilg qual sa figeva manar suenter ün lanziel nèr à mussava quell à ses underthaners, à figeva clomar ora en questa guisa, tand bear meina Salladinus ilg soldan da tutta sia rauba (f. 101b) davend cun ell. Ilg qual Becatius gi iau hai giu richezia ad hanur ad or da tutt quei prend iau cun mei nagutt auter, ca quest lanziel nêr parsuls, à quell stò esser mieu triumph. Ie la richezia gida à nizegia bucca mai nagutt ancunter la mortt, mò savents ei à quels ca mieran pli dann ca gudaing, parquei ch’els tschentan à renten lur cors lundervi. A gin ancunter ilg aur, ti eis mieu confiertt, parchei ca tals lur scazzis ils fan zunt malpatients en la mortt. Ells bandunnan nuvidas la rauba, à la mortt ils ven da tal giusa ancunter ch’els pon bucca udir plidant da quella nun gir la garrigiar. Sco Syrach gi, ò mortt quant pittra eis ti cur ilg carstiaun, ilg qual ha buns gis à viva senza quittau, cun ilg qual va bein en tuttas caussas ad ha dalleg en beiver à malgiar sa partrachia vi da tei.

Ils richs duvessan bein sa partarchiar vi dilg plaid dilg senger, vndre ilg senger cun tia rauba, ilg qual daventa, cur vus lascheits voss giuvens flissiar cun buntad, ti[l]g bagiament à conservatiun da las baselgias à (f. 102a) schollas, nua ch’ilg ver survetsch da Deus ven duvraus ad exercitaus. Milsanavant vi dils spittals à casas da paupra lgeut, vi dad orfens à vieuas ils quals ein manglusi da niess agitt, cun ilg qual ven er parünna l’exhortatiun da soing Paul, vi da Themottium, ad ils richs da quest mund commonde, ch’els deigian buc esser dad ault senn, à deigian bucca tschentar lur spranza sin la malguissa richezia, mo silg vivent Deus, ilg qual nus datt tuttas caussas richameng da guder, à ch’els fetschian dilg bein, à daventian richs da bunnas ovras, liberals à comparchian bugient sin quei ca da vangir par ch’els possian survangir la vitta perpettna.

La quartta partt.

Silg pli suenter statt ei, ad ell more pleins d’hanur. Ilg perpetten