Pagina:Decurtins - Rätoromanische chrestomathie, IV.djvu/173


Il Cudisch da Priedis 165

ilg senger. A la si olma, la quala ella à schi fideivlameng à lgi senger Jesu ha racommondau à lgi enten ils 23 ons da sia vegliadengia dils 21. d’Avril enten ses mauns surdau. Quest ei cunzunt enten sieu exempel da prender à cor, à taner andament quei ch’ilg beau Augustinus gi.

(f. 29a) Quell sa bucca morir mal, ilg qual ha vivieu bein. Mò quell ca ha vivieu mal savess morir bein. Damai cuntutt ca questa nossa dunschella beada ha vivieu bein, eis ella er mortta beadameng pieteivlameng vivieu, à beadameng mortta. Ach quant bi ei quei. Garrigeits bucca tuts ca essas quau da morir aschia. Soing Paul gi, Iau hai faig ünna bunna guerra, iau hai complanieu mia cuorsa, iau hai sallvau la cardienscha dad ussanvi eis ei à mi parrigiau la crunna da la gistia, la quala à mi ilg mieu senger, sin quell gi ilg gist derschader ven à dar, mò bucca mai à mi, mò era à tuts quels ils quals tengian char sia vangida.

La nossa dunschella beada ha faig ünna bunna guerra sallvau la cardienscha, ha ussa cumplanieu la sia cuorsa cuntutt eis ei à lgi era parrigiau à dau quella nuncurrupteivla currunna da la gistia suenter l’olma: ilg chierp aber ilg tempel dilg soing spirtt racommondein nus à lgi wacht à guvern da Deus, à lgi qual Deus silg gi adessar velgig comparchür, ünna la greivla [[lagreivla]] lavada (f. 29b) à cun l’olma alzar enten tschiel sia gliergia à maiestad. Si eilten quella nus velgig gidar tutts cun sieu temps la divina soinchia trinitad, Deus bab, filg à soing spirtt, ault ludai enten ün perpetten amen.

Duos uratiuns, las qualas la dunschella beada ha urau angual ont sia finn, avant bears: sco gig ei.

Lamprima uratiun.

Ô sēger ilg mes Deus iau ancanusch la vaunadad à vanitad da las caussas da quest mund, à da questa temporala vitta, lgei gie spira miseria, puccau à fleivezia, prigels, contribulatiuns, quittau, temma, spranza, à sin la finn la mortt. Gie breigia à stenta à fadigia, nua ch’ilg ei ilg pli bien. Ach quant bein statt ei cun quell, ca ha quei survantschieu, ad ei beadameng morts. Gie iau hai quei antraquan (f. 30a) uss buc ancunaschieu, sco iau vess duvieu. Pardune à mi mieu Deus ad hagias cun mei pazienzia. A chi mi racomond iau ô senger da tutt mieu cor, ti has mei scaffieu, ti has mei spindrau, ti mi has sanctificau, à traig tiers la beada spranza à cumminonza da la vitta perpettna. Iau vess bein bear quittau ilg qual mi pudess fig combriar, aber iau carg quell à spand ora enten tieu ravoilg à schos. Iau spand ora mieu cor avant tei, parchei ca ti eis mia spranza, à chi racommond iau mia vitta, mieu chierp à mi olma, scha iau hai mai tei, schi spig iau nagutt suentter ilg tschiel ne la terra, scha gie mieu chierp ad olma vargassen vi, schi eis ti angalura mes Deus, ilg confiertt