Pagina:Decurtins - Rätoromanische chrestomathie, IV.djvu/1038


1030 Inhalt <poem> Seite Obligatiuns de quei Benefici . . . 646 Porschida d' ils Vischins . . . 646 Historia de quei Bogn . . . 647 Qualitat de quei Bogn . . . 647 Priedi . . . 648 — 656 1. Pars. Sanctorum reliquiæ dignæ sunt, ut colentur . . . 648 Secund. quomodo ss. Reliq. sint colendæ . . . 652 Duas Poesias . . . . 656 — 657 Ad in Amitg . . . 656 Exclamatiun . . . 656 Otto Carisch . . . 657 — 669 Priedis . . . 657 — 669 I. . . . 657 1. . . . 658 2. . . . 660 II. . . . 664 Placi a Spescha . . . 670 — 736 Literatura Grisuna … vædra, e nova . . . 670 Præfaziun . . . 670 Historia De la Literatura nova . . . 673 Enzeñas de la Literatura nova . . . 677 § III. Enzennas literales denter punsheivles . . . 679 Moda de bein selbar, leger, e skriver . . . 683 a) Selbaziun . . . 684 b) Lekziun . . . 685 c) Skripziun . . . 686 III Part. . . . 689 § I. Renovaziun posseivle D' il Lungaç Romanc præzisamein . . . 690 Eksempel . . . 691 Mussamens … … co Leger, Scriver, e Raschunar en Moda romantscha . . . 708 — 723 Entruidamen . . . 708 § 19. Poesia . . . 713 § 21. Qualitats d' ùn Oratur . . . 720 Codish de Literatura Romantsha . . . 723 — 736 Avis . . . 723 Gion Antoni Bühler . . . 737 — 972 Il Novellist I. . . . 737 — 752 Proposiziuns per l' Uniun dils dialects dil lungatg rhäto - romonsch 737 I. Principis gienerals per l' uniun . . . 739 II. Reglas specialas per la realisaziun de quels principis gienerals. Igl Alphabet . . . 740 III. La Declinaziun, e plaids declinabels . . . 743 IV. La conjugaziun . . . 745 V. Orthographia digl Adverb, della Preposiziun, Conjuncziun et Interjecziun . . . 748