Na mutta, chë òva perdù si nëviĉ

ladino

Ujep Antone Vian 1864 Na mutta, chë òva perdù si nëviĉ Intestazione 28 aprile 2016 25% Da definire

EPUB silk icon.svg EPUB  Mobi icon.svg MOBI  Pdf by mimooh.svg PDF  Farm-Fresh file extension rtf.png RTF  Text-txt.svg TXT

Na mutta, chë òva perdù si nëviĉ

Na mutta, chë òva perdù si nëviĉ, së tëmòvà, ch' ël së vëndichess, y ch' ël foss magàri pront a jë dè na curtlèda. Càŋchè 'l nëviĉ hà àudi chëst, jë hà ël fàtt a savëi, che la dëssa pur stè zenza tëma, che permò da S. Martiŋ mazzuŋ l' àutges!