Modulo:Dati/Opere di Giovan-Batista Gelli.djvu

La documentazione per questo modulo può essere creata in Modulo:Dati/Opere di Giovan-Batista Gelli.djvu/man

local d2b = {}
local b2d = {}
local pagine = {}
d2b[1]="C"
d2b[2]="-"
d2b[3]="-"
d2b[4]="-"
d2b[5]="-"
d2b[6]="-"
d2b[7]="-"
d2b[8]="-"
d2b[9]="frontespizio"
d2b[10]="10"
d2b[11]="11"
d2b[12]="-"
d2b[13]="i"
d2b[14]="ii"
d2b[15]="iii"
d2b[16]="iv"
d2b[17]="v"
d2b[18]="vi"
d2b[19]="vii"
d2b[20]="viii"
d2b[21]="ix"
d2b[22]="x"
d2b[23]="xi"
d2b[24]="xii"
d2b[25]="xiii"
d2b[26]="xiv"
d2b[27]="xv"
d2b[28]="xvi"
d2b[29]="xvii"
d2b[30]="xviii"
d2b[31]="xix"
d2b[32]="xx"
d2b[33]="xxi"
d2b[34]="xxii"
d2b[35]="xxiii"
d2b[36]="xxiv"
d2b[37]="xxv"
d2b[38]="xxvi"
d2b[39]="xxvii"
d2b[40]="xxviii"
d2b[41]="xxix"
d2b[42]="xxx"
d2b[43]="xxxi"
d2b[44]="xxxii"
d2b[45]="xxxiii"
d2b[46]="xxxiv"
d2b[47]="xxxv"
d2b[48]="xxxvi"
d2b[49]="xxxvii"
d2b[50]="xxxviii"
d2b[51]="xxxix"
d2b[52]="xl"
d2b[53]="1"
d2b[54]="2"
d2b[55]="3"
d2b[56]="4"
d2b[57]="5"
d2b[58]="6"
d2b[59]="7"
d2b[60]="8"
d2b[61]="9"
d2b[62]="10"
d2b[63]="11"
d2b[64]="12"
d2b[65]="13"
d2b[66]="14"
d2b[67]="15"
d2b[68]="16"
d2b[69]="17"
d2b[70]="18"
d2b[71]="19"
d2b[72]="20"
d2b[73]="21"
d2b[74]="22"
d2b[75]="23"
d2b[76]="24"
d2b[77]="25"
d2b[78]="26"
d2b[79]="27"
d2b[80]="28"
d2b[81]="29"
d2b[82]="30"
d2b[83]="31"
d2b[84]="32"
d2b[85]="33"
d2b[86]="34"
d2b[87]="35"
d2b[88]="36"
d2b[89]="37"
d2b[90]="38"
d2b[91]="39"
d2b[92]="40"
d2b[93]="41"
d2b[94]="42"
d2b[95]="43"
d2b[96]="44"
d2b[97]="45"
d2b[98]="46"
d2b[99]="47"
d2b[100]="48"
d2b[101]="49"
d2b[102]="50"
d2b[103]="51"
d2b[104]="52"
d2b[105]="53"
d2b[106]="54"
d2b[107]="55"
d2b[108]="56"
d2b[109]="57"
d2b[110]="58"
d2b[111]="59"
d2b[112]="60"
d2b[113]="61"
d2b[114]="62"
d2b[115]="63"
d2b[116]="64"
d2b[117]="65"
d2b[118]="66"
d2b[119]="67"
d2b[120]="68"
d2b[121]="69"
d2b[122]="70"
d2b[123]="71"
d2b[124]="72"
d2b[125]="73"
d2b[126]="74"
d2b[127]="75"
d2b[128]="76"
d2b[129]="77"
d2b[130]="78"
d2b[131]="79"
d2b[132]="80"
d2b[133]="81"
d2b[134]="82"
d2b[135]="83"
d2b[136]="84"
d2b[137]="85"
d2b[138]="86"
d2b[139]="87"
d2b[140]="88"
d2b[141]="89"
d2b[142]="90"
d2b[143]="91"
d2b[144]="92"
d2b[145]="93"
d2b[146]="94"
d2b[147]="95"
d2b[148]="96"
d2b[149]="97"
d2b[150]="98"
d2b[151]="99"
d2b[152]="100"
d2b[153]="101"
d2b[154]="102"
d2b[155]="103"
d2b[156]="104"
d2b[157]="105"
d2b[158]="106"
d2b[159]="107"
d2b[160]="108"
d2b[161]="109"
d2b[162]="110"
d2b[163]="111"
d2b[164]="112"
d2b[165]="113"
d2b[166]="114"
d2b[167]="115"
d2b[168]="116"
d2b[169]="117"
d2b[170]="118"
d2b[171]="119"
d2b[172]="120"
d2b[173]="121"
d2b[174]="122"
d2b[175]="123"
d2b[176]="124"
d2b[177]="125"
d2b[178]="126"
d2b[179]="127"
d2b[180]="128"
d2b[181]="129"
d2b[182]="130"
d2b[183]="131"
d2b[184]="132"
d2b[185]="133"
d2b[186]="134"
d2b[187]="135"
d2b[188]="136"
d2b[189]="137"
d2b[190]="138"
d2b[191]="139"
d2b[192]="140"
d2b[193]="141"
d2b[194]="142"
d2b[195]="143"
d2b[196]="144"
d2b[197]="145"
d2b[198]="146"
d2b[199]="147"
d2b[200]="148"
d2b[201]="149"
d2b[202]="150"
d2b[203]="151"
d2b[204]="152"
d2b[205]="153"
d2b[206]="154"
d2b[207]="155"
d2b[208]="156"
d2b[209]="157"
d2b[210]="158"
d2b[211]="159"
d2b[212]="160"
d2b[213]="161"
d2b[214]="162"
d2b[215]="163"
d2b[216]="164"
d2b[217]="165"
d2b[218]="166"
d2b[219]="167"
d2b[220]="168"
d2b[221]="169"
d2b[222]="170"
d2b[223]="171"
d2b[224]="172"
d2b[225]="173"
d2b[226]="174"
d2b[227]="175"
d2b[228]="176"
d2b[229]="177"
d2b[230]="178"
d2b[231]="179"
d2b[232]="180"
d2b[233]="181"
d2b[234]="182"
d2b[235]="183"
d2b[236]="184"
d2b[237]="185"
d2b[238]="186"
d2b[239]="187"
d2b[240]="188"
d2b[241]="189"
d2b[242]="190"
d2b[243]="191"
d2b[244]="192"
d2b[245]="193"
d2b[246]="194"
d2b[247]="195"
d2b[248]="196"
d2b[249]="197"
d2b[250]="198"
d2b[251]="199"
d2b[252]="200"
d2b[253]="201"
d2b[254]="202"
d2b[255]="203"
d2b[256]="204"
d2b[257]="205"
d2b[258]="206"
d2b[259]="207"
d2b[260]="208"
d2b[261]="209"
d2b[262]="210"
d2b[263]="211"
d2b[264]="212"
d2b[265]="213"
d2b[266]="214"
d2b[267]="215"
d2b[268]="216"
d2b[269]="217"
d2b[270]="218"
d2b[271]="219"
d2b[272]="220"
d2b[273]="221"
d2b[274]="222"
d2b[275]="223"
d2b[276]="224"
d2b[277]="225"
d2b[278]="226"
d2b[279]="227"
d2b[280]="228"
d2b[281]="229"
d2b[282]="230"
d2b[283]="231"
d2b[284]="232"
d2b[285]="233"
d2b[286]="234"
d2b[287]="235"
d2b[288]="236"
d2b[289]="237"
d2b[290]="238"
d2b[291]="239"
d2b[292]="240"
d2b[293]="241"
d2b[294]="242"
d2b[295]="243"
d2b[296]="244"
d2b[297]="245"
d2b[298]="246"
d2b[299]="247"
d2b[300]="248"
d2b[301]="249"
d2b[302]="250"
d2b[303]="251"
d2b[304]="252"
d2b[305]="253"
d2b[306]="254"
d2b[307]="255"
d2b[308]="256"
d2b[309]="257"
d2b[310]="258"
d2b[311]="259"
d2b[312]="260"
d2b[313]="261"
d2b[314]="262"
d2b[315]="263"
d2b[316]="264"
d2b[317]="265"
d2b[318]="266"
d2b[319]="267"
d2b[320]="268"
d2b[321]="269"
d2b[322]="270"
d2b[323]="271"
d2b[324]="272"
d2b[325]="273"
d2b[326]="274"
d2b[327]="275"
d2b[328]="276"
d2b[329]="277"
d2b[330]="278"
d2b[331]="279"
d2b[332]="280"
d2b[333]="281"
d2b[334]="282"
d2b[335]="283"
d2b[336]="284"
d2b[337]="285"
d2b[338]="286"
d2b[339]="287"
d2b[340]="288"
d2b[341]="289"
d2b[342]="290"
d2b[343]="291"
d2b[344]="292"
d2b[345]="293"
d2b[346]="294"
d2b[347]="295"
d2b[348]="296"
d2b[349]="297"
d2b[350]="298"
d2b[351]="299"
d2b[352]="300"
d2b[353]="301"
d2b[354]="302"
d2b[355]="303"
d2b[356]="304"
d2b[357]="305"
d2b[358]="306"
d2b[359]="307"
d2b[360]="308"
d2b[361]="309"
d2b[362]="310"
d2b[363]="311"
d2b[364]="312"
d2b[365]="313"
d2b[366]="314"
d2b[367]="315"
d2b[368]="316"
d2b[369]="317"
d2b[370]="318"
d2b[371]="319"
d2b[372]="320"
d2b[373]="321"
d2b[374]="322"
d2b[375]="323"
d2b[376]="324"
d2b[377]="325"
d2b[378]="326"
d2b[379]="327"
d2b[380]="328"
d2b[381]="329"
d2b[382]="330"
d2b[383]="331"
d2b[384]="332"
d2b[385]="333"
d2b[386]="334"
d2b[387]="335"
d2b[388]="336"
d2b[389]="337"
d2b[390]="338"
d2b[391]="339"
d2b[392]="340"
d2b[393]="341"
d2b[394]="342"
d2b[395]="343"
d2b[396]="344"
d2b[397]="345"
d2b[398]="346"
d2b[399]="347"
d2b[400]="348"
d2b[401]="349"
d2b[402]="350"
d2b[403]="351"
d2b[404]="352"
d2b[405]="353"
d2b[406]="354"
d2b[407]="355"
d2b[408]="356"
d2b[409]="357"
d2b[410]="358"
d2b[411]="359"
d2b[412]="360"
d2b[413]="361"
d2b[414]="362"
d2b[415]="363"
d2b[416]="364"
d2b[417]="365"
d2b[418]="366"
d2b[419]="367"
d2b[420]="368"
d2b[421]="369"
d2b[422]="370"
d2b[423]="371"
d2b[424]="372"
d2b[425]="373"
d2b[426]="374"
d2b[427]="375"
d2b[428]="376"
d2b[429]="377"
d2b[430]="378"
d2b[431]="379"
d2b[432]="380"
d2b[433]="381"
d2b[434]="382"
d2b[435]="383"
d2b[436]="384"
d2b[437]="385"
d2b[438]="386"
d2b[439]="387"
d2b[440]="388"
d2b[441]="389"
d2b[442]="390"
d2b[443]="391"
d2b[444]="392"
d2b[445]="393"
d2b[446]="394"
d2b[447]="395"
d2b[448]="396"
d2b[449]="397"
d2b[450]="398"
d2b[451]="399"
d2b[452]="400"
d2b[453]="401"
d2b[454]="402"
d2b[455]="403"
d2b[456]="404"
d2b[457]="405"
d2b[458]="406"
d2b[459]="407"
d2b[460]="408"
d2b[461]="409"
d2b[462]="410"
d2b[463]="411"
d2b[464]="412"
d2b[465]="413"
d2b[466]="414"
d2b[467]="415"
d2b[468]="416"
d2b[469]="417"
d2b[470]="418"
d2b[471]="419"
d2b[472]="420"
d2b[473]="421"
d2b[474]="422"
d2b[475]="423"
d2b[476]="424"
d2b[477]="425"
d2b[478]="426"
d2b[479]="427"
d2b[480]="428"
d2b[481]="429"
d2b[482]="430"
d2b[483]="431"
d2b[484]="432"
d2b[485]="433"
d2b[486]="434"
d2b[487]="435"
d2b[488]="436"
d2b[489]="437"
d2b[490]="438"
d2b[491]="439"
d2b[492]="440"
d2b[493]="441"
d2b[494]="442"
d2b[495]="443"
d2b[496]="444"
d2b[497]="445"
d2b[498]="446"
d2b[499]="447"
d2b[500]="448"
d2b[501]="449"
d2b[502]="450"
d2b[503]="451"
d2b[504]="452"
d2b[505]="453"
d2b[506]="454"
d2b[507]="455"
d2b[508]="456"
d2b[509]="457"
d2b[510]="458"
d2b[511]="459"
d2b[512]="460"
d2b[513]="461"
d2b[514]="462"
d2b[515]="463"
d2b[516]="464"
for i,v in ipairs(d2b)
    do
      b2d[v]=i
    end
local cap={}
local i=1
cap[1]={}
cap[1].nome="Opere di Giovan-Batista Gelli"
cap[1].titolo="Frontespizio"
cap[1].from=11
cap[1].to=12
cap[1].delta="frontespizio"
cap[2]={}
cap[2].nome="Opere di Giovan-Batista Gelli"
cap[2].titolo="Avvertenza"
cap[2].from=13
cap[2].to=14
cap[2].delta="i"
cap[3]={}
cap[3].nome="Opere di Giovan-Batista Gelli/Della vita e delle opere"
cap[3].titolo="Della vita e delle opere di Giovan-Batista Gelli"
cap[3].from=15
cap[3].to=40
cap[3].delta="iii"
cap[4]={}
cap[4].nome="Opere di Giovan-Batista Gelli/Bibliografia delle opere"
cap[4].titolo="Bibliografia delle opere di Giovan-Batista Gelli"
cap[4].from=41
cap[4].to=46
cap[4].delta="xxix"
cap[5]={}
cap[5].nome="Opere di Giovan-Batista Gelli/Orazione di Michele Capri"
cap[5].titolo="Orazione di Michele Capri calzajuolo nella morte di Giovan-Battista Gelli"
cap[5].from=47
cap[5].to=52
cap[5].delta="xxxv"
cap[6]={}
cap[6].nome="La Circe"
cap[6].titolo="La Circe, dialoghi dieci"
cap[6].from=53
cap[6].to=54
cap[6].delta="52"
cap[7]={}
cap[7].nome="La Circe/Dedica"
cap[7].titolo="Dedica"
cap[7].from=55
cap[7].to=58
cap[7].delta="52"
cap[8]={}
cap[8].nome="La Circe/Argomento"
cap[8].titolo="Argomento"
cap[8].from=59
cap[8].to=60
cap[8].delta="52"
cap[9]={}
cap[9].nome="La Circe/Dialogo primo"
cap[9].titolo="I — Ulisse, Circe, Ostrica e Talpa"
cap[9].from=61
cap[9].to=74
cap[9].delta="52"
cap[10]={}
cap[10].nome="La Circe/Dialogo secondo"
cap[10].titolo="II. — Circe, Ulisse e Serpe"
cap[10].from=75
cap[10].to=90
cap[10].delta="52"
cap[11]={}
cap[11].nome="La Circe/Dialogo terzo"
cap[11].titolo="III. — Ulisse, Circe e Lepre"
cap[11].from=91
cap[11].to=104
cap[11].delta="52"
cap[12]={}
cap[12].nome="La Circe/Dialogo quarto"
cap[12].titolo="IV. — Ulisse, Circe e Capro"
cap[12].from=105
cap[12].to=117
cap[12].delta="52"
cap[13]={}
cap[13].nome="La Circe/Dialogo quinto"
cap[13].titolo="V. — Ulisse, Circe e Cerva"
cap[13].from=118
cap[13].to=130
cap[13].delta="52"
cap[14]={}
cap[14].nome="La Circe/Dialogo sesto"
cap[14].titolo="VI. — Ulisse e Leone"
cap[14].from=131
cap[14].to=142
cap[14].delta="52"
cap[15]={}
cap[15].nome="La Circe/Dialogo settimo"
cap[15].titolo="VII. — Ulisse, Circe e Cavallo"
cap[15].from=143
cap[15].to=154
cap[15].delta="52"
cap[16]={}
cap[16].nome="La Circe/Dialogo ottavo"
cap[16].titolo="VIII. — Ulisse e Cane"
cap[16].from=155
cap[16].to=165
cap[16].delta="52"
cap[17]={}
cap[17].nome="La Circe/Dialogo nono"
cap[17].titolo="IX. — Ulisse e Vitello"
cap[17].from=166
cap[17].to=178
cap[17].delta="52"
cap[18]={}
cap[18].nome="La Circe/Dialogo decimo"
cap[18].titolo="X. — Ulisse e Elefante"
cap[18].from=179
cap[18].to=200
cap[18].delta="52"
cap[19]={}
cap[19].nome="Ragionamenti di Giusto Bottaio"
cap[19].titolo="Ragionamenti di Giusto Bottaio"
cap[19].from=201
cap[19].to=202
cap[19].delta="52"
cap[20]={}
cap[20].nome="Ragionamenti di Giusto Bottaio/Dedica"
cap[20].titolo="Dedica"
cap[20].from=203
cap[20].to=204
cap[20].delta="52"
cap[21]={}
cap[21].nome="Ragionamenti di Giusto Bottaio/Ai desiderosi di udire gli altri capricci"
cap[21].titolo="Ai desiderosi di udire gli altri capricci"
cap[21].from=205
cap[21].to=208
cap[21].delta="52"
cap[22]={}
cap[22].nome="Ragionamenti di Giusto Bottaio/Ragionamento primo"
cap[22].titolo="Ragionamento primo."
cap[22].from=209
cap[22].to=216
cap[22].delta="52"
cap[23]={}
cap[23].nome="Ragionamenti di Giusto Bottaio/Ragionamento secondo"
cap[23].titolo="Ragionamento secondo."
cap[23].from=217
cap[23].to=228
cap[23].delta="52"
cap[24]={}
cap[24].nome="Ragionamenti di Giusto Bottaio/Ragionamento terzo"
cap[24].titolo="Ragionamento terzo."
cap[24].from=229
cap[24].to=238
cap[24].delta="52"
cap[25]={}
cap[25].nome="Ragionamenti di Giusto Bottaio/Ragionamento quarto"
cap[25].titolo="Ragionamento quarto."
cap[25].from=239
cap[25].to=253
cap[25].delta="52"
cap[26]={}
cap[26].nome="Ragionamenti di Giusto Bottaio/Ragionamento quinto"
cap[26].titolo="Ragionamento quinto."
cap[26].from=254
cap[26].to=270
cap[26].delta="52"
cap[27]={}
cap[27].nome="Ragionamenti di Giusto Bottaio/Ragionamento sesto"
cap[27].titolo="Ragionamento sesto."
cap[27].from=271
cap[27].to=283
cap[27].delta="52"
cap[28]={}
cap[28].nome="Ragionamenti di Giusto Bottaio/Ragionamento settimo."
cap[28].titolo="Ragionamento settimo."
cap[28].from=284
cap[28].to=301
cap[28].delta="52"
cap[29]={}
cap[29].nome="Ragionamenti di Giusto Bottaio/Ragionamento ottavo"
cap[29].titolo="Ragionamento ottavo."
cap[29].from=302
cap[29].to=313
cap[29].delta="52"
cap[30]={}
cap[30].nome="Ragionamenti di Giusto Bottaio/Ragionamento nono"
cap[30].titolo="Ragionamento nono."
cap[30].from=314
cap[30].to=325
cap[30].delta="52"
cap[31]={}
cap[31].nome="Ragionamenti di Giusto Bottaio/Ragionamento decimo"
cap[31].titolo="Ragionamento decimo."
cap[31].from=326
cap[31].to=340
cap[31].delta="52"
cap[32]={}
cap[32].nome="Sopra le difficoltà di mettere in regole la nostra lingua"
cap[32].titolo="Ragionamento in fra Cosimo Bartoli e Giovan-Batista Gelli sopra le difficoltà di mettere in regole la nostra lingua"
cap[32].from=341
cap[32].to=376
cap[32].delta="52"
cap[33]={}
cap[33].nome="La sporta"
cap[33].titolo="La sporta, commedia."
cap[33].from=377
cap[33].to=446
cap[33].delta="52"
cap[34]={}
cap[34].nome="Lo errore"
cap[34].titolo="Lo errore, commedia."
cap[34].from=447
cap[34].to=492
cap[34].delta="52"
cap[35]={}
cap[35].nome="Lettere (Gelli)"
cap[35].titolo="Lettere"
cap[35].from=493
cap[35].to=508
cap[35].delta="52"
cap[36]={}
cap[36].nome="Poesie (Gelli)"
cap[36].titolo="Poesie"
cap[36].from=509
cap[36].to=516
cap[36].delta="52"
pagine.d2b=d2b
pagine.b2d=b2d
pagine.cap=cap
return pagine