Lu trenu da disperaziuni

canti

cantastoria Lu trenu da disperaziuni Intestazione 11 settembre 2008 75% canti

EPUB silk icon.svg EPUB  Mobi icon.svg MOBI  Pdf by mimooh.svg PDF  Farm-Fresh file extension rtf.png RTF  Text-txt.svg TXT

Guardati chistu trenu cum'è nivuru
oi cum'è nivuru
è lu trenu d'a disperaziuni
è lu trenu d'a disperaziuni.

2Chianciti forti mugghieri, mammi chianciti,
oi mammi chianciti,
l'omini vosta aviti da lassari
l'omini vosta aviti da lassari.

3Pi putiri sfamari 'sti piccirilli
oi 'sti piccirilli
ninn'amu iri luntanu assai
ninn'amu iri luntanu assai.

4'A terra nostra amu da lassari,
oi amu lassari
pi' vinti franchi di 'sti corvi nivuri
pi' vinti franchi di 'sti corvi nivuri.

5Là subba dintu u' Nordu amu pagari,
oi amu pagari
cu la vita nu tuozzo di pani
cu la vita nu tuozzo di pani.

6Lavuratura ca jittati 'u sangu
ca jittati 'u sangu
pi anni e anni 'nta na terra luntana
pi anni e anni 'nta na terra luntana

7lu jurnu ca turnati s'avvicina
oi, s'avvicina
pi nun partiri chiù d'a terra nostra
pi nun partiri chiù d'a terra nostra.

Traduzione

Guardate questo treno come è nero
oh com è nero,
è il treno della disperazione
è il treno della disperazione.

2Piangete forte mogli, mamme piangete
oh mamme piangete
i vostri uomini dovete lasciare
i vostri uomini dovete lasciare.

3Per poter sfamare questi bambini
oh questi bambini
ce ne dobbiamo andare molto lontano
ce ne dobbiamo andare molto lontano.

4La terra nostra dobbiamo lasciare
oh dobbiamo lasciare
per venti franchi dati da questi corvi neri
per venti franchi dati da questi corvi neri.

5Lassopra dentro al nord dobbiamo pagare,
oh dobbiamo pagare
con la vita un tozzo di pane
con la vita un tozzo di pane.

6Lavoratori che sputate sangue
che sputate sangue
per anni e anni in una terra lontana
per anni e anni in una terra lontana

7il giorno che tornate si avvicina
oh s'avvicina
per non partire più dalla terra nostra
per non partire più dalla terra nostra.