Ils Retoromans/Calonda matg

../

../ IncludiIntestazione 29 ottobre 2019 50% Da definire

Ils Retoromans Ils Retoromans

Calonda matg.

Ils radis marvegls dil solegl matutin
Traversan il vast reginavel alpin.
Sin tschemas pussentas de glatscha setschenta
La spema digl aur, ch' il solegl leu luenta;
5 Il tgau dil Calanda compar' en ardur,
Dals aults ella bassa serasa splendur,
Entochen giufuns la planira runcada
Da Rets e Romans cun zapun e cugnada.
Dasper la Plessura giud aulta terrassa,
10 Cheu guard' il castell dominont ella bassa;
La tuor de granit, Marziola numnada,
Da Roma sil grep ella Rezia fundada,
De forza romana perdetga cheu dat,
E para tschentada per l' eternitat.
15 Sin l' asta de fier vid il spitg dil tetgal
Camegian ils egls din raffont animal:
Dell' evla romana cun alas rasadas,
Che guarda, guverna las valls aquistadas.
Trara! tralala! Tgei leger signal
20 Resuna recent dalla quadra turrera,
Leu nua che vèglia, en sia cuchera
'Gl attent guardian. — El siar' il bural,
Fertont che rispunda igl echo dil sun
Dal pei dil Pezochel, da spunda e run. —