Dimmi cun sinzeritai

gallurese

Gavino Pes XVIII secolo poesie letteratura Dimmi cun sinzeritai Intestazione 8 agosto 2008 75% poesie

 
Dimmi cun sinzeritài
comu stocu in lu to' cori.
E' veru chi m'hai amori
O no m'hai amau mai?

Innamuratu di te
Soc'abali più d'un annu.
O dammi lu disingannu
o mustra vulemmi bè.
Chi tu ti beffi di me
no vo' la to' onestai.

L'amori abà no suppolta
più longa dilazioni.
Dimmilla da una ' olta
si m'hai o no passioni
e da dugna apprensioni
bocami, pal caritai.

Più m'aggrada un veru no
che mi piaci un falzu sì.
Abburru chiddhi chi so'
sempre amanti di fingì.
Dimmi, eddunca, no timì,
dimmi, ahiò, la 'iritài.

Lu cori tu m'hai presu
senza mancu avvidemminni,
né mi docu par offesu :
comu ' oi selvitinni.
Ma dammi pa' no murinni,
lu toiu pal pietai.

Si no ti senti di dammi
lu to' cori in ricumpensa,
lu meu alumancu pensa,
cantu più presto turrammi.
No è ghjustu di lassammi
Senza cori temp'assai.

Suffru cun gusto la pena
d'amurosa sciaitù,
ma pultà chista catena
a solu no voddhu più;
poltala cun mecu tu
o dammi la libaltai.