Chanzuns Popularas Ladinas/7

Nr. 7

../6 ../8 IncludiIntestazione 5 gennaio 2017 25% Da definire

6 8
[p. 44 modifica]

Nr. 7.


1. Cur vögl suter ün bel langaus
     Pigl la Capuriuna,
     E sül clamer caporal heraus
     Quell’in mieu cour intuna.

[p. 45 modifica]


2. Per savair l’arte del dissegn
     Gess fin in Sant’Elena,
     Giavüsch dimena per mieu pegn
     Signura Madalena.

8. Scha saimper vöglian am tenter,
     Fatsch eau la trista mina;
     Mieu desideri da ’m placher
     Füss cun Signura Niua.

4. Üna tuschandra, ch’eau pigliess,
     Ais dutscha sco la manna;
     Pertaunt mieu geni s’aspettess
     La Melcher Signur’Anna.

5. Schapür cha vess da ’m marider,
     Nun vegn eau our per Flander;
     Ma stun be cò a retschercher
     Giunfra Chatrina Tschander.

6. Per ma vintüra tscherch eau be
     ’Na buna tarattetta;
     Dimena spordscher vögl l’anè
     A Giunfra Malgiaretta.

7. Eau stuu dret sü sco ’n grenadier,
     Cur cha ma Neis’am guarda;
     In sa fuschina bat il fier,
     Guardand, ch’ella non m’arda.

8. Ad ais bain lönch, ch’eau vegn tscherchand
     ’Na buna compagnia,
     Ed in effet spess, m’insömgiand,
     M’impais sün Giunfra Maria.