Nr. 45

../44 ../46 IncludiIntestazione 7 gennaio 2017 25% Da definire

44 46
[p. 88 modifica]

Nr. 451).


1. Ed es fich da ’s dar da buonder,
     Co cha Nairs po correspuonder
     Con quaist lö da lusso fin,
     Chi ha aua be sco vin.

2. Aint il cour da quaist pajais
     Ün hotel lung e distais,
     Ün liotel bain diseguà,
     E Men Rauch l’ha fabrichà.

3. Be dasper’lia Mengia Mina
     L’eleganta sia villina,
     Fabrichada da mür mort;
     D’üna vart la guarda tort.

4. Vidvart sta ün grand hotel,
     Vain pretais per il plü bel;
     Lusso in tuot e dapertuot
     Ils patruns Flurin e Nuot.

5. Be survart ün restorant,
     Chi po entrar ogni curant;
     Schi vöglian alch ston ordinar,
     E l’uster ais nos Chispar.

6. Aintasom, giò suot üu muot,
     Ais ün oter da Bardot;
     II bescher es là da chà,
     Ma pero be sün tablà.

7. Be dadour ais ün massitsch,
     L’ais da Jaccan da Cluitsch.
     Tuot da lain, col üsch fich bass,
     Per entrar non aise spass.

8. Confinant’ais üna tscherna,
     Granda bod sco ’na caserna,
     Impostüt eir da tablà,
     Appertegn’a Men e Cla.

[p. 89 modifica]


9. Fain trais pass vi sur il Nil;
     Là ais tuot ün oter stil.
     Là chattain eir omnibus
     E dafatta fidibus.

10. Ün hotel da nettaschia,
     Ha nos Jon, dit „da Mattia“;
     Ün hotel na tant modern,
     Da palanca, ma fich ferm.

11. Be gio suot ün’otra chà,
     II tablà ais separà — ,
     Numerada numer tschient,
     E ’l patrun ais nos Gudeng.

12. Nanvart quel ün grand palaus,
     Da fanestras fich distais,
     Ün palaus da lusso fio,
     Là comauda Jaccanin.

13. Sur la via ün chasun,
     Vain pretais per il plü bun.
     Il patrun ais Jon Bardola,
     Stat addieu, eu vegn inoura.

14. A Praschau ’lessan guinchir
     Per non vair là da chedir:
     Perche là sü da que fegers,
     Chi discuorran be in rebus.

15. Aintasom ais senneria;
     Tuot chi va in ravaschia.
     Là as mangia bun tschigrun,
     Chi col tschat e chi col sdun.

16. Oura som ais l’ospital,
     Tü non chattast seis congual;
     Il serviz’ais dad argent,
     Que ais alch, chi fa spavent.

[p. 90 modifica]


17. Ils scussals hane da chanva,
     E ’s caputs con üna mangia,
     II patrun, Schimun Denot,
     Mangia put con ün sdun ruot.

18. Nos Jon Pitschen ha eir ün,
     L’ais plütost da colur brün;
     El ais tuot da lain da föglia,
     Que ais alch, chi fa la vöglia.

19. E sper quel ün oter bun,
     Proprietari es Jon Thun.
     E1 ais bain ün pa costiv,
     Ma col temp gnarà ’l planiv.

20. Quaists sun suots noss prümarans,
     Sco chi stan fingià dad ans.
     E cur ch’ün vol cupichar,
     Sto ’l patrun il reparar.

Note

  1. Ils prümarans da Griosch e Praschan.