Chanzuns Popularas Ladinas/20

Nr. 20

../19 ../21 IncludiIntestazione 6 gennaio 2017 25% Da definire

19 21
[p. 59 modifica]

Nr. 20.


1. II schnaps ais ma vita,
     Quel baiv eau gugent;
     Mê brich ’in ma vita
     Nu ’l büt eau davent.

2. Cur cli’eau quel poss baiver
     Ais mieu tuot il muond;
     Da quel nun vegn aiver,
     Ma bainschi arduond.

3. Vögl mia giuventüna
     Giodair inandret
     Cun fer qualchiina
     Partid’a treset.

4. Con las bellas mattas
     Eau ’m vögl der plaschair,
     Siand cha sun fattas
     Per bain las giodair.

5. Am vöglian der tridas,
     Ma eau nun las vö,
     Cur ch’eau las he vissas
     Grnareg’a dir: tö!

6. Non vögl savair d’ellas
     E tuot lur daners,
     Eir scli’ ellas s’faun bellas
     Con lur pros ed ers.

7. Per me ais aunch’ura
     Dad ir aint il latsch;
     Gnareg’ünsacura
     Eir eau our d’s-chavatsch.

8. Ma qualche tras-chettas
     Vögl auncha suter,
     E mas chanzunettas
     Chanter e tschüvler.

9. Ma pipp’eau smanchaiva,
     Chi ais tuot mieu dalet
     D’damaun fin a saira
     E la not aint in let.

10. Sgiir tuot il di stun eau
     Eir sainza manger,
     Aunz cu, mi fè buna,
     Fer sainza fümer.

11. Cur vegn in que stedi
     Ch’nun chat pii tabac,
     Fatsch eau il viedi
     Mit samt Sack und Pack.