Nr. 1

../Introducziun ../2 IncludiIntestazione 5 gennaio 2017 75% Da definire

Introducziun 2
[p. 35 modifica]

Nr. 1.


1. Ad ais que bun temp arrivo,
     Cha ’s chatt’ils homens bunmarcho;
     Giaina tscherchand dimen’eir nus,
     O mattas cheras, ün marus.

2. Ah, da qualvart sto quel gnir our,
     Mes-chels as chatta fln cha ’s voul;
     Sun uschigliö taunt buns e prus,
     In as laschand gnir pcho da nus.

3. Scha vezzan pür, cha’l bsögn ais grand,
     Schi faune tuot per nos cumand.
     Ah, con nos art e bel indschign
     Cumprer savains il tuschandrin.

4. Quella munaida fo glüschir,
     Als ögls fand la cuvaida gnir,
     Scha essans gobbas e trids s-chierps,
     Vains sülla laungia taunt pli spiert.

5. Cun quella fains que cha vulains,
     Al tuschandrin plaschair savains;
     Nun stains in dotta nell’taunt mel,
     In chesa, fuonz ed in squassel.

6. Schi nun guardaina sün que cuost
     E giain a faira per il fruost;
     Per esser sgüras taunt pü bain,
     Magari dain al nus il pain.

7. E cur cha ’l vains savieu cumprer,
     Bain dabottin giain a ’l spuser,
     Stant arüvlo pudess el gnir
     Ed our dals mauns eir ans fügir.

8. Stains fer uschea per gnir al bröch,
     Scha nus vulains purter il blöch;
     Vegliettas cumanzaius a gnir,
     Cha forsa sainza stains murir.