Busto Arsizio - Notizie storico statistiche/Cartolario Bustese/X

X

../IX ../XI IncludiIntestazione 15 giugno 2014 25% Da definire

Cartolario Bustese - IX Cartolario Bustese - XI

[p. 265 modifica]

X.

(Pag. 225)

Bolla di Pio V con cui concede ai deputati della Scuola dei Poveri di Busto la facultà di amministrarne i beni e di poter co' l consenso dei Rettori di esso borgo eleggere ogni anno, oppure ogni biennio due sacerdoti ed otto laici per officj di Carità.

1566, settembre, 22.


Pius episcopus servus servorum Dei ad perpetuam rei memoriam. Ex apostolica servittlis officio piis et honestis petentium votis quae conservationem status ecclesiarum et aliorum piorum locorum quorumlibet concernunt libenter annuimus, eaque favoribus prosequimour opportunis. Sane prò parte dilectorum fìliorum universitatis hominum terrae burgi Busti Arsitii Mediolanensis dioecesis nobis nuper exhibita petitio continebat, quod quamvis ipsi in pacifica possessione bona, possessiones, res et jura Cappella Scholae Pauperum nuncupatae dictae terrae a nonnullis Christifidelibus donata, legata et relicta regendi, gubernandi et aduministrandi ac singulis annis, vel bienniis duos presbyteros et octo laicos dicta terra ad ecclesiastica et charitativa, ceteraque officia inibi ordinata cum auctorilate et consensu rectorura ipsius terrae prò tempore existentium eligendi, nec non computa et rationes honorum et administrationis hujusmodi etiam singulis annis per se ipsos aut ab eis ad id deputatos in praesentia presbylerorum et laicorum predictorum recipiendi et examinandi, ac fructus ex bonis, rebus, juribus et possessionibus praedictis provenientes per certum ministrum Canevarum nuncupatum a praesbyteris et laicis predictis prò [p. 266 modifica] tempore deputatum pauperibus et infirmis erogari, ac dotem puellis assignari faciendi, aliaque eis iuxta formam legatorum et ordinationum huiusmodi, ac alia sibi incumbentia onera exequendi a tempore donationis huiusmodi existant; nihilominus vereantur ne aliqui avaritia potius, quam bono zelo ducti, dictam cappellam per viam erectionis illius in titulum perpetui beneficii ecclesiastici sibi usurpare, dictosque universitatem et homines in huiusmodi possessione ac piorum operum exercitio, aliisque praemissis impedire procurent, quare prò parte ipsorum universitatis et hominum nobis fuit humiliter supplicatum, ut eorundem praemissorum conservationi consulere, aliasque desuper opportune providere de benignitete apostolica dignaremur, nos igitur qui religiosorum locorum quorumlibet praesertim in quibus Christianae charitatis officia spectantur propagaltionem, et incrementum sincero desideramus affectu, universitatem et homines praefatos ac eorum singulos a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis, sententiis, censuris et poenis a jure, vel ab homine quavis occasione, vel causa latis, si quibus quomodolibet innodati existunt ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutos fore censenUs huiusmodi supplicationibus inclinati eiadera universilati et bominibus, quod de caelero ipsi et per eos prò tempore deputali, cappellam ae bona mobilia, immobilia et gemo veatia, oblatione^eleaemosioas, relieta et legata praedicta quseumque sint, prout hactenus consueverunt, regere, guberoare et administrare libere et licite valeant, ac quod (ructus ex bonis, rebus, juribus et possesaionibus prsediclis prò tempore proveniente** pauperibus» infirmis et forsan aliis, etiam hactenus erogari solili, deinceps per administratores praefatos pauperibus et ioopibus, ao indigeatibus dumtaxat de caetero erogari debeant Dioecesani loci, vel cujusvis alterius licentia minime requisita. Quodque nullus ordinaria, vel quavis alia, etiam apostolica auctoritate suffultus in cappella, oblationibus eleaemosynis, rebus et bonis mobilibus, immobilibus et se moventibus supradictis, ac illa vel aeorum aliquod quomodolibet concernentibus quoquo modo se intromittere possit, dieta auctoritale apostolica tenore ede speciali gratia concedimus et indulgemua, ac staluimus quod dieta cappella per loci Ordinarium, aut Romanum Pontificem, vel sedem Apostolicam, seu ejus legatos etiam de latere ad cujusvis instantiam seu motu proprio, et ex certa [p. 267 modifica] scientia, ac de apostolica potestatis plenitudine in titulum perpetui beneficii ecclesiastici erigi, seu in titulum, vel commendam, aut administralionem cuiquam concedi, vel de illa provideri minime possit. Decernenles omnes et singulas erectiones, concessiones, commendas, provisiones et alias dispositiones per Ordinarium, vel Pontificem, aut Sedem, seu Legatos hujusmodi, ac etiam nos cum qui busvis etiam derogatoriarum derogatoriis et aliis quamtumeumque fortissimis et insolitis clausulis, necnon irritantibus decretis absque expresso consensu praedictorum universilatis et hominum per trinas litteras diversarum datarum de super prestando et alias contra praemissa pro tempore factas nullas, irritas et inanes, nulliusque roboris, vel momenti fore. Sicque per quoscuraque judices tam Ordinarios, quam Delegatos, etiam causarum palatii Apostolici auditores, ac sanctse Romana Ecclesia Cardinales, sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter judicandi et interprelandi (acuitate et auctoritate ubique judicari et definiri debere, nec non irritum et inane quicquid secus super iis a quopiam quavis auctorilate scienter, vel ignoranler contigerit altemptari. Non obslanlibus praemissis et apostolicis ac in Provincialibus et Synodalibus conciliis editis generalibus, vel specialibus constitulionibus e ordinationibus, cseterisque contrariis quibuscumque. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginara nostrse absolutionis, concessionis, indulti et statuti et decreti infringere, vel ci ausu temerario contraire. Si quis autem haec atlemptare praesumpserit indignatiouem omnipotensis Dei beatorum Petri ed Pauli Apostolorum ejus se noverit incursurum. Dat. Romae apud Sanctum Marcum anno Incarnationis Dominicae millesimo quingentesimo sexagesimosexto, decimo kalendas octobris pontificatus nostri anno primo.