Autore:Hantaro Nagaoka

Hantaro

Nagaoka XIX secolo/XX secolo fisico giapponese

Hantaro Nagaoka.jpg
Hantaro Nagaoka (Ōmura, 15 agosto 1865greg. – Tokyo, 11 dicembre 1950), noto anche come Hantarou Nagaoka, fisico giapponese.

Collabora a Wikipedia Voce enciclopedica su Wikipedia

Collabora a Commons Immagini e/o file multimediali su Commons