Mario Rapisardi

1889 Poesia satirica letteratura A Manfuriu Intestazione 18 settembre 2008 75% Poesia satirica


Manfurio, a cui la bile e l'appetito
In legittimo amor par che s'unisca,
Grammatico, retorico, erudito.
Onniloqnente ancor che balbutisca :
5Un filologo insomma alla tedesca :
Ferreo cul, cor di stoppia e faccia fresca.

(Versi omessi dall' «Atlantide»1)O eruditissimu
Cacapurtenti,
Ca libri in foliu
4Crei di lu nenti,

O tunna e lucida
Vissica, china
Di lingua sanscrita,
8Greca e latina;

O filologicu
Mostru a chiù branchi,
Ca ppi discipuli
12Pigghi li vanchi,

E picàti applichi
Miraculusi
Su li murroidi
16Di li carusi;

Tu ca a Terenziu
E a Ciciruni
Scardi li zòddiri
20Di li cugghiuni,

Ed a Vergiliu2
Ccu manu junti
Rapitu in estasi
24Li pila cunti;

Tu 'ntra 'stu seculu
Di surdi e muti
Si' l'arcinfànfaru
28Di li saputi.

Chiantannu in catrida
La dotta natica,
La gran teorica
32Tu metti in pratica,

Alta teorica
Ca fa prudiggi,
Tutta basannusi
36Su lu cocciggi;

E china d'ètimi
Grecu - latini,
Di punti e virguli,
40Di calapini,

D'ermeneùtica,
Di testi rari,
Vunghia li vèrtuli
44Di li sculari.

Scupriu Cristofulu
Un munnu ingratu;
Ma lu to geniu
48Chiù furtunatu,

Minannu codici,
Testi arraspannu,
Sgargiannu lapidi,
52Cullaziunannu

Ccu scientificu
Metudu dottu
Arrivò a scòpriri,
56Quattru e quattr' ottu,

Ca 'ddu gianfuttiri
Di Catilina
Tinìa 'na papira3
60Ppi concubina;

Ca la bisavula
Di Gneu Pompeu
Tra coscia e natica
64Ci aveva un neu ;

E Boccu4, jenniru
Di re Giugurta,
Avìa la gnagnula
68Rascusa e curta.

Tu di l'anedduti
Hai l'inventariu :
Teni ppi archiviu
72Lu tafanariu.

Tu sai ca Cesari
Quannu cadìu
Dissi: La guàddira
76Mi si rumpìu;

E a Semiramidi
'N cauci di mulu
Ci tagghio l' istimu
80Tra cunnu e culu,

Unni lu poviru
Ninuzzu5amatu,
Natannu ammatula,
84Morsi annijatu.

O testa, o célibru
Di basiliscu,
Cori vandalicu,
88Schinu todiscu,

Tu 'ntra 'stu populu
Di surdi e muti
Si' l'arcinfanfaru
92Di li saputi.

Vapuri, elettricu,
Stradi firrati,
Populi libiri,
96Nazioni armati,

Navi, telegrafi,
Fotografia,
Gassi, fonografu,
100Chi su' ppi tia?

Tu ccu grammatichi,
Temi e radici
Pòi fari l' omini
104Tutti filici.

Chi voli Dàrvini?
Ittassi coppi:
Li veri genii
108Su' Curziu e Boppi6

Glossari, lessici,
Cummenti, chiosi
Sunu di l'essiri
112Li chiù gran cosi.

Ch'importa a un populu
Si è mortu o vivu ?
Basta la storia
116Di lu dativu.7

In tra 'stu seculu
Di veru lumi
E' lu filolugu
120L'unicu numi.

Iddu di l'essiri
Ha lu sicretu :
Sapi ca pétiri
124Veni da petu;

Iddu (o miraculu
Spicchiatu e tunnu!)
Cu quattru pidita
128Vota lu munnu ;.8

Iddu (s'arrizzanu
Li mei capiddi)
Mutari in pecuri
132Pò li chiattiddi;

Iddu, arraspannusi
Unni ci mangia,
'Nventa la storia,
136Li razzi cangia,

'Nsumma è la ciaccula,
La torcia a ventu,
Ca a tutti illumina
140Lu funnamentu9.

4 febbraio 1889


Note

  1. Questi versi diedero posto nel poema all' ottava 13° del c. VI.
  2. Vergilio per Virgilio scrivono ora i sapienti, alla tedesca.
  3. La papira (oca), cioè Fulvia, che svelò la famosa congiura, era la concubina di uno dei parteggianti. (Sallusti De Catilina coniur.). Qui, s'intende, lo scambio è fatto apposta, come nella strofe che segue, a dimostrare la esatta ammirevole erudizione del pedante celebrate.
  4. Bocchus, re di Mauretania, suocero e alleato di re Giugurta contro i Romani, vinto, tradì lo stesso Giugurta e lo consegnò a Silla (anno 106 av. Cristo). Vedi Sallusti De bello jugurthino.
  5. Nino, che, come è risaputo, fondò l'impero assiro, e fu sposo di Semiramide, detta la più crudele e dissoluta femmina del mondo, la quale in fine lo fece assassinare.
  6. tedeschi Ernesto Curtius e Francesco Bopp: il primo, autore della già diffusa Grammatica greca; il secondo, fondatore della Filologia comparata. Dàrvini, Carlo Darwin.
  7. Sull' uso del dativo in Sallustio si giunse allora a far dissertazione di laurea nella nostra Università.
  8. Petu, cioè peto, 1a pers. sing. indic. presente del verbo latino petere, chiedere. E' ovvio il bisticcio.
  9. Ricorda il dantesco: "Descriver fondo a tutto l'universo". inf. XXXII