Differenze tra le versioni di "Pagina:Decurtins - Rätoromanische chrestomathie, I.djvu/244"

nessun oggetto della modifica
Corpo della pagina (da includere):Corpo della pagina (da includere):
Riga 1: Riga 1:
<poem>
 
 
{{Colonna}}
 
{{Colonna}}
 
<poem>
 
XXIII.
 
XXIII.
 
L ha Schau davoss bears frarsse
 
L ha Schau davoss bears frarsse
Riga 27: Riga 27:
 
Carn da Carstiaun Salveisse
 
Carn da Carstiaun Salveisse
 
par viess bratscha 'a' favur!
 
par viess bratscha 'a' favur!
{{AltraColonna}}
+
</poem>{{AltraColonna}}<poem>
 
XXVIII.
 
XXVIII.
 
[f. 34a] …
 
[f. 34a] …
Riga 56: Riga 56:
 
</poem>
 
</poem>
 
{{FineColonna}}
 
{{FineColonna}}
  +
{{smaller|89 laschau. — 92 vulten ver pli bers. — 94 – 96 Statt dieser drei Verse stehen folgende vier: Co els hanliau schils lur | ussa savessen quels | ngissan malsalvai … | talgiasen giu ilg chiau. — 97 vugiein. — 99 hasigiein aflein. — 101 Ch' in vul. — 102 tut. — 104 lur a migs salvai. — 105 bargits. — 108 bratsch. — 110 carstiauns. — 111 s' dichiar] gi clar. da fehlt. — 112 Christ na] carstiauns. — 115 ilg. — Nach Strophe XXIX stehen folgende fünf Strophen: XXIXa Ilg plaid da Deus veis | vus sbitau la libertad zund | surduvrau o chei sgrischur; chei | starmantur A chi o Deus! a chi sig[n]iur — XXIXb Lein nus quei faig plirare | o traditu[r]s! o morders gronds | pilg soung dils prus ca vus veis | spons ven Deus vandetta fare — XXIXc … O vus grischuns cun vies puccau | vies Deus en tschiel veis vus stridau | quel ussa vus casstigia | ilg plaid da Deus veis vus sbitau. — XXIXd La libertat zund surduvrau | Deus mussa sia gistia | Ils buns veits vus persequitau | schelms traditurs buc castigiau | duvrau ber malgistia | veis preu Daners par truvamens. — XXIXe Veis faig antiert rut saraments | duvrau bear tirania | vus veits traig giu fadias | veis buc pagau ilg hum (= 117 f.). — Strophe XXX lautet: Viveu en malgiarias | en tuts Daleigs dilg Mund | Viveu en malgistia | sbitau ilg plaid da Deus. — 127 Quei hai jou raschunnau. — }}
{{smaller|89 laschau. — 92 vulten ver pli bers. — 94 – 96 Statt dieser drei Verse
 
stehen folgende vier: Co els hanliau schils lur | ussa savessen quels | ngissan malsalvai
 
… | talgiasen giu ilg chiau. — 97 vugiein. — 99 hasigiein aflein. — 101 Ch' in
 
vul. — 102 tut. — 104 lur a migs salvai. — 105 bargits. — 108 bratsch. —
 
110 carstiauns. — 111 s' dichiar] gi clar. da fehlt. — 112 Christ na] carstiauns. —
 
115 ilg. — Nach Strophe XXIX stehen folgende fünf Strophen: XXIXa Ilg plaid
 
da Deus veis | vus sbitau la libertad zund | surduvrau o chei sgrischur; chei |
 
starmantur A chi o Deus! a chi sig[n]iur — XXIXb Lein nus quei faig plirare |
 
o traditu[r]s! o morders gronds | pilg soung dils prus ca vus veis | spons ven
 
Deus vandetta fare — XXIXc … O vus grischuns cun vies puccau | vies Deus en
 
tschiel veis vus stridau | quel ussa vus casstigia | ilg plaid da Deus veis vus
 
sbitau. — XXIXd La libertat zund surduvrau | Deus mussa sia gistia | Ils buns
 
veits vus persequitau | schelms traditurs buc castigiau | duvrau ber malgistia | veis
 
preu Daners par truvamens. — XXIXe Veis faig antiert rut saraments | duvrau
 
bear tirania | vus veits traig giu fadias | veis buc pagau ilg hum (= 117 f.). —
 
Strophe XXX lautet: Viveu en malgiarias | en tuts Daleigs dilg Mund | Viveu en
 
malgistia | sbitau ilg plaid da Deus. — 127 Quei hai jou raschunnau. — }}