Pagina:Metastasio, Pietro – Opere, Vol. IV, 1914 – BEIC 1885923.djvu/331

INDICE


XVI. |||
Temistocle |||
 pag. 1
XVII. |||
Zenobia |||
   » 65
XVIII. |||
Attilio Regolo |||
   » 123
XIX. |||
Antigono |||
   » 181
XX. |||
Ipermestra |||
   » 235
XXI. |||
Il re pastore |||
   » 283