Pagina:Decurtins - Rätoromanische chrestomathie, IV.djvu/471


Comedia spasusa 463

Scena 10vla.

pellegrin persuls.

pellegrin suenter enpau pausa!

cheu sto jeu uss spitgia sut tschiel aviert, silg larg, glei bien chei va paucha schenta per veias, a che pauchs ne nagins meï enconoschessen: — glei euncalù meglier per mei che jeu laschi buca od elgs meia cofra! il meglier fetschel jeu da sèr sin quella! — sesa: gleiti — gleiti — vegnel jeu a pudè seser comodeivlamein! jeu vai spargniau a teniu ensemen aischamein a stuiu sta ora prigels, a strapaz, che jeu astgiel schon gudè mès davos dys en ruvaus, a legermen: gie per guess, quei quent jeu da pude fa! a tgi veng a fa curvien da quei? sche jeu quentel mo ascheia surrò, sche possedel jeu, figiend quen da bass a sil davos tut pensifs dumbra vid la detta. —

scena 11vla.

Raff vestgius oreifer da spass.

In sto esser um schin . . . . tier a savè fa da tutas vysas figuras — quel less jeu e vè uss che enconuschess il cava scazzis — quei vul dy il cava petech dils s: v: per alza la chua als prous. raff vestgius en quels draps? jeu vai ina stampa che jeu sai mez buca quala — a dei fa — sai mez buca tgiei! ina comissiun narra, narra tuta faitg. narra ord moda — aber tgiei lu — il faitg ei che jeu sundel pagaus braf per trappla miu um: el stat buca da lunsch da seia casa veglia — a quei leu eï gie seia casa veglia? sche jeu sundel endretg.

pellegrin.

tgiei buzibauda nauscha spèrt ei quei?

(f. 12a) raff

co quella glieut spanegien els a buca si per mei.

pellegrin.

quella figura sto esser dad ina dellas pli desperadas bandas da canaglia, chei zacu stau sil mun: la capaluna varga ora miez bratsch la persuna 30 sin tuts meuns api glauter uf ei propi da vèr spizbub.

raff.

miu bien aug rigiet! vus che chuchigieis sin mei! cun ina verdad sco in giat cura chei tuna sil pli fetg! esses niebel ne nunniebel — rechs — ne paupers — dumiastis, ne jasters sco jeu? nigs parlieren? L’auda mal forsa! — pli aul segner aug vetter — sur signiur, els cheu cun lur tuffenari semess en plat sin quella cofra a sesen cheu sco ina reuna sin in byschel savessen els entruyda mei endretg? — jeu enquerel in giuvenaster numnaus pipin ne piperlepin ed in tgiau blut apress a pauch da lur stampa — numnaus tutillo ne tutilolo. —