Pagina:Decurtins - Rätoromanische chrestomathie, IV.djvu/372


364 Fuormas Liturgicas Chars fidevels, laschans a Deus da cormeng clumãr en ajüd, a schain: O misericordieivel Deus! o bab coelestial: siond chil tieu pleid ei üna candella a noss peis, a üna lgisch sin nossas vias, scha rugain nus te, ca tü vigliasch a nus tras Christum 'lg qual ei la lgisch da tot ilg mond, nos 5 cors 'lg arvrer sü, a lgillüminar, chia nus tieu pleid cle' ramaing anttalligã a totta nossa vitta suenter demanaian, [p. 50] a vivian, a cio ca nus, a tia aulta majestat bucca displaschen, tras quel noss segner Jesum Christum, ilg qual nus ha cumando a musso durar a gir: Bab noss etc. [p. 51] quests ean ils Cumondamends, ca Deus nus ha do tras seis survient Mosen, a 10 tunan or da bocca da Deus aschi: I. Jou sunt ilg segner, tes Deus, ilg qual thai manau or da la terra dad Egipto, or da la casa d' ilg survetsch, avont mei deis ti ver nagüns auters Dieus. II: Ti deis far nagins vuts, a naginnas sumelgias, ne de quellas 15 caussas, ch' ean enten tschiel si sura, ne da quellas caussas, ch' ean en terra tschou giu zut, ne da quellas ch' ean en l' aua sut la terra, avont quels ta deis buc anclinar, a bucc ils urar. parchei ca jou sunt ilg segner tes Deus, ün ferm dschilgius Deus, ilg qual struffeig la [p. 52] nauschadad d' ils babs vi d' ils uffonts antroqu' ilg tierz, a quart grau da quels, ca mi vulten mal: mo jou fatsch misericorgia a bera milli da quels, ca mi tengian 20 char, a salvan … mes cumondaments. III: Ti deis bucca duvrar ilg num d' ilg segner tes Deus malnizeivlamēg … parchei chilg segner ven buc a laschar nunstrufiau quel, ca dovra sieu num malnizeivlameng. IV: Ta partrachie vi d' ilg gi d' ilg Sabbath, ca ti fetschas soing 25 quel, sis gis deis ti luvrar a far tutta tia lavur: mo ilg settavel gi eis ilg sabbath dilg segner tes Deus, sin quel deis [p. 53] far nainna lavur, ne ti, ne tieu filg, ne tia filgia, ne tieu fumelg, ne tia fantschella, ne tieu biesc, nelg ester ca fuss ent eifer tias portas. parchei ca en sis gis ha Deus faig ilg tschiel, la terra, la mar, a tut quei ca lient ei, a silg settavel 30 gi hal ruvassau: par lgez ha Deus banadieu ilg sabbath, a faig soing quel. V: Ti dais far hanur a tieu bab ad a tia muma: par ca ti vivias gig enten la terra chilg segner dat a chi. VI: Tü deis bucca mazar. VII: Tü deis bucca rūper la leg. 35 VIII: Tü deis bucca angular. [p. 54] IX: Tü deis bucca dar faulsa pardichia ancunter tieu parmer carstiaun. X: Tii deis bucca griar la casa da tieu parmer carstiaun: ti deis bucca griar la dunna da tieu parmer carstiaun, ne sieu fumelg, ne sia 40

-371-