Pagina:Canzone e Ariette nove.djvu/51


canzone nove 41

Na casa mm’ aggia fa...


Na casa mm’aggia fa ncopp’ ’a muntagna,
     e nu ciardino c’ ’o milocutugno,
     cu na spallera ’e giesummine ’e Spagna
     tutta nzertata cu rose sanguegne!
     E ce voglio iettà, p’ ’a fa cchiù degna,
     ’e dudece carri senza sparagno!
                    Oi, llà llà!
               E chi ’a ngegna
                    dint’Abbrile
               chesta casa signurile,
               chesta casa accussi bella?
                    Catarenella!